VII.5. Používa sa v prípade nedostatku miest v predškolských zariadeniach verejné žrebovanie? (V prípade rovnocenných uchádzačov, ktorých nemožno vybrať na základe iných kritérií).

 
Názov
VII.5
 
1Bratislava - Petržalka0,25 b.áno
1Malacky0,25 b.áno Odpoveď samosprávy: V meste boli prijatí všetci uchádzači starší ako 3 roky, jediným kritériom je poradie podľa veku od najstaršieho po najmladšie.
1Sereď0,25 b.áno
1Smižany0,25 b.áno
1Veľké Kapušany0,25 b.áno
Priemer0,02 b.
6Bánovce nad Bebravou0 b.nie
6Banská Bystrica0 b.nie
6Banská Štiavnica0 b.nie
6Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
6Bratislava - Dúbravka0 b.nie
6Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
6Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
6Bratislava - Rača0 b.nie
6Bratislava - Ružinov0 b.nie
6Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
6Brezno0 b.nie
6Čadca0 b.nie
6Fiľakovo0 b.nie
6Handlová0 b.nie
6Kežmarok0 b.nie
6Kolárovo0 b.nie
6Komárno0 b.nie
6Košice0 b.nie Odpoveď samosprávy: Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa
prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Žrebovanie je
neprípustné.
6Košice - Sever0 b.nie
6Kysucké Nové Mesto0 b.nie
6Levice0 b.nie
6Liptovský Mikuláš0 b.nie
6Lučenec0 b.nie
6Martin0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto nemá materskú školu bez právnej subjektivity, je ich zriaďovateľom. Deti do materských škôl prijímajú riaditelia jednotlivých materských škôl v súlade s § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z., nie zriaďovateľ. Kritériá prijatia určujú riaditelia v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky 306/2008 Z.z. Za výber a prijatie detí sú plne zodpovední riaditelia materských škôl.
6Modra0 b.nie
6Myjava0 b.nie
6Nitra0 b.nie
6Nová Dubnica0 b.nie
6Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
6Nové Zámky0 b.nie
6Pezinok0 b.nie
6Piešťany0 b.nie
6Prešov0 b.nie
6Púchov0 b.nie
6Rimavská Sobota0 b.nie
6Ružomberok0 b.nie
6Šamorín0 b.nie Odpoveď samosprávy: do predškolských zariadení boli určení uchádzači podľa iných kritérií (trvalý pobyt na území nášho mesta)
6Sečovce0 b.nie
6Senec0 b.nie
6Skalica0 b.nie
6Spišská Nová Ves0 b.nie
6Stará Ľubovňa0 b.nie
6Stropkov0 b.nie
6Stupava0 b.nie
6Štúrovo0 b.nie
6Svidník0 b.nie
6Trebišov0 b.nie
6Trenčín0 b.nie
6Trnava0 b.nie
6Tvrdošín0 b.nie
6Veľký Krtíš0 b.nie
6Veľký Meder0 b.nie
6Žilina0 b.nie Odpoveď samosprávy: Pri rovnosti podmienok na prijatie pristupujú riaditeľky školy k výberu dieťaťa podľa individuálnych kritérií (sociálny status, zdravotné obmedzenia rodičov, rodinná situácia). V prípade akútnej potreby umiestnenie dieťaťa do MŠ, pomocou odboru školstva sa hľadá miesto v inej materskej škole ako si dal rodič žiadosť.
6Zlaté Moravce0 b.nie
60BardejovOdpoveď samosprávy: mesto má v predškolských zariadeniach dostatok miesta
60BratislavaOdpoveď samosprávy: V zmysle Štatútu Hl.m. SR Bratislavy , Hl.m. nie je zriaďovateľom predškolských zariadení.
60Bratislava - Nové MestoOdpoveď samosprávy: Mestská časť Bratislava Nové Mesto má dostatok miest v predškolských zariadeniach pre deti obyvateľov z MČ BNM
60Bratislava - VrakuňaOdpoveď samosprávy: prideľovanie je v kompetencii riaditeľky zariadeniaŠkoly a predškolské zariadenia sú samostatné právne subjekty. MČ nemá žiadny poradovník na predškolské zariadenia, nakoľko vedenie poradovníka považujeme za diskriminačné. Doposiaľ MČ nemala konflikt týkajúci sa neprijatia detí do zariadení. MČ Vrakuňa požiadala o dotáciu z ministerstva školstva a budujeme novú 4 triednu škôlku.
60BytčaOdpoveď samosprávy: nebolo potrebné, všetky požiadavky boli pokryté
60DetvaOdpoveď samosprávy: TOTO NEBOLO POTREBNÉ, NAKOĽKO SAMOSPRÁVA PREDCHÁDZA TOMU, ABY VZNIKOL NEDOSTATOK, SAMOSPRÁVA UMIESTNILA VŠETKY DETI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH.
60Dolný KubínOdpoveď samosprávy: Mesto dlhodobo, minimálne od 1.
januára 2015, neeviduje nedostatok
miest v predškolských zariadeniach
60Dubnica nad VáhomOdpoveď samosprávy: V predškolských zariadeniach boli umiestnené všetky deti.
60Dunajská StredaOdpoveď samosprávy: Doteraz sme vedeli uspokojiť požiadavky, vzhľadom na dostatočnú kapacitu v predškolských zariadeniach.
60GalantaOdpoveď samosprávy: Kapacity predškolských zariadení v Galante sú dostatočné.
60HlohovecOdpoveď samosprávy: Máme dostatok miest v predškolských zariadeniach
60HolíčOdpoveď samosprávy: dostatok miest
60HumennéOdpoveď samosprávy: nebolo potrebné, keďže miest bolo dostatok
60Košice - Dargovských hrdinovnie v kometencii MČ
60Košice - Juh
60Košice - Nad jazeromOdpoveď samosprávy: záležitosti sú v kompetencii mesta Košice.
60Košice - Sídlisko KVP
60Košice - Sídlisko Ťahanovce
60Košice - Staré Mesto
60Košice - ZápadTáto oblasť nie je v kompetencii MČ
60KrompachyOdpoveď samosprávy: Mesto Krompachy má dostatok miest v predškolských zariadeniach. Všetky deti
sú umiestnené v predškolských zariadeniach na základe žiadosti rodičov.
60LevočaOdpoveď samosprávy: máme dostatok kapacít v predškolských zariadeniach na uspokojenie žiadateľov
60MichalovceOdpoveď samosprávy: Mesto má dostatok miest v predškolských zariadeniach, každý školský rok boli riešené všetky žiadosti zo strany rodičov.
60Moldava nad BodvouOdpoveď samosprávy: K dispozícii dostatok voľných miest v predškolských zariadeniach.
60PartizánskeOdpoveď samosprávy: Zatiaľ sme nemali situáciu s nedostatkom miest pre deti od 3 rokov. V prípade, že takáto situácia nastane, je žrebovanie pripravené.
60PopradOdpoveď samosprávy: "V ZMYSLE ZÁKONA USPOKOJÍME VŠETKÝCH"
60Považská BystricaOdpoveď samosprávy: miesta v MŠ sú prideľované podľa kritérií daných právnymi predpismi, kapacita v zariadeniach je doteraz dostatočná na to, aby sme vyhoveli všetkým žiadateľom, ktorí spĺňajú stanovené kritériá.
60PrievidzaOdpoveď samosprávy: Samospráva disponovala dostatočnou kapacitou v predškolských zariadeniach pre deti od troch do šiestich rokov veku a boli prijatí všetci prihlásení kandidáti v uvedenom veku, preto nebolo potrebné spomedzi záujemcov s rovnakými charakteristikami vyberať žrebovaním.
60RevúcaOdpoveď samosprávy: V zariadeniach je viac voľných miest ako je záujem o MŠ
60RožňavaOdpoveď samosprávy: Kapacita predškolských zariadení postačuje potrebám umiestnenia detí všetkých žiadateľov z mesta Rožňava, v prípade voľných miest je dokonca možné prijať aj deti z priľahlých obcí
60SabinovOdpoveď samosprávy: Nepoužívame žrebovanie, lebo máme takú kapacitu materských škôl, že všetky žiadosti o umiestnenie detí od 3 rokov sú vybavené kladne.
60ŠaľaOdpoveď samosprávy: Nemali sme takú situáciu, máme dostatok miest v predškolských zariadeniach
60SenicaOdpoveď samosprávy: máme dostatočnú kapacitu miest v predškolských zariadeniach, všetci záujemcovia boli uspokojení
60SninaOdpoveď samosprávy: V meste Snina je dostatok predškolských zariadení, tzn., že máme dostatočnú kapacitu.
60Stará TuráOdpoveď samosprávy: mesto má dostatok miesta v predškolských zariadeniach
60ŠuranyOdpoveď samosprávy: Mesto má dostatočný počet miest v predškolských zariadeniach
60TopoľčanyOdpoveď samosprávy: Nemáme nedostatok miest v predškolských zariadeniach.
60VrábleOdpoveď samosprávy: Zatiaľ sme nedostatok miest v predškolských zariadeniach riešili rozširovaním kapacít tak, aby sme vyhoveli všetkým záujemcom.
60Vranov nad TopľouOdpoveď samosprávy: Máme dostatok miest – pokrývame všetky požiadavky na 100%.
60Žiar nad HronomOdpoveď samosprávy: Vzhľadom k tomu, že ako zriaďovateľ materskej školy vieme uspokojiť všetky prijaté žiadosti o prijatie do materskej školy ,táto otázka je pre nás bezpredmetná
60ZvolenOdpoveď samosprávy: Mesto Zvolen nemá nedostatok miest v dotknutých zariadeniach. Z uvedeného dôvodu doteraz nebolo potrebné Vami opísanú situáciu zatiaľ riešiť uvedeným spôsobom.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte