VII.1. Môže sa stretnutia orgánov/zasadnutia komisií samosprávy rozhodujúcich a diskutujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva zúčastniť verejnosť; a to bez predchádzajúceho schvaľovania?

 
Názov
VII.1
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.áno
1Banská Štiavnica0,5 b.áno
1Bardejov0,5 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: O pridelení bytu rozhoduje miestne zastupiteľstvo - viď link - ktorého sa verejnosť môže zúčastniť a vystúpiť na ňom.
1Bratislava - Petržalka0,5 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.áno
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.áno
1Brezno0,5 b.áno
1Bytča0,5 b.áno
1Detva0,5 b.áno
1Dolný Kubín0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Bytová komisia ako poradný orgán
primátora nemá osobitné pravidlá
rokovania.
O schválení pridelenia bytu alebo
prevode bytu rozhoduje MsZ. Rokovanie
MsZ je verejné.
1Fiľakovo0,5 b.áno
1Krompachy0,5 b.áno
1Kysucké Nové Mesto0,5 b.áno
1Levice0,5 b.áno
1Malacky0,5 b.áno
1Martin0,5 b.áno
1Moldava nad Bodvou0,5 b.áno
1Nová Dubnica0,5 b.áno
1Nové Zámky0,5 b.áno
1Partizánske0,5 b.áno
1Pezinok0,5 b.áno
1Piešťany0,5 b.áno
1Považská Bystrica0,5 b.áno
1Prešov0,5 b.áno
1Revúca0,5 b.áno
1Ružomberok0,5 b.áno
1Sabinov0,5 b.áno
1Šaľa0,5 b.áno
1Šamorín0,5 b.áno
1Sečovce0,5 b.áno
1Smižany0,5 b.áno
1Stará Ľubovňa0,5 b.áno
1Stará Turá0,5 b.áno
1Stropkov0,5 b.áno
1Šurany0,5 b.áno
1Trebišov0,5 b.áno
1Trenčín0,5 b.áno
1Vranov nad Topľou0,5 b.áno
1Zlaté Moravce0,5 b.áno
41Veľký Meder0,25 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: pridelenia NIE (riadi sa automaticky podľa VZN – bez komisie ) - prevod do vlastn. ÁNO
Priemer0,23 b.
42Banská Bystrica0 b.nie
42Bratislava0 b.nie
42Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
42Bratislava - Dúbravka0 b.nie
42Bratislava - Rača0 b.nie
42Bratislava - Ružinov0 b.nie
42Bratislava - Vrakuňa0 b.neodpovedali Odpoveď samosprávy: Predseda komisie riadi, organizuje a vedie prácu komisie. O účasti verenosti členovia komisií nehlasujú
42Čadca0 b.nie
42Dubnica nad Váhom0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Bytová komisia prizýva záujemcov na svoje rokovanie."
42Dunajská Streda0 b.nie Odpoveď samosprávy: Byty sa prideľujú na základe poradovníka, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta. Poradovník sa určí podľa prijatých „Zásad poskytovania bývania v nájomnom byte....“ MsZ, zverejnenom na webovom sídle mesta.
viď link
42Galanta0 b.nie
42Handlová0 b.nie
42Hlohovec0 b.nie
42Holíč0 b.nie Odpoveď samosprávy: V prípade, že sa prejednáva vec, ktorá sa občana týka, môže sa rokovania komisie zúčastniť.
42Humenné0 b.nie
42Kežmarok0 b.nie
42Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Verejnosť sa môže rokovania zúčastniť, ak svoju účasť oznámi predsedovi komisie 1 deň pred zasadaním komisie.
42Komárno0 b.nie
42Košice0 b.nie Odpoveď samosprávy: "áno - v prípade súhlasu členov komisie áno, losovania sú verejné"
42Levoča0 b.nie Odpoveď samosprávy: - ÁNO (zasadnutie mestského zastupiteľstva/NIE (komisie mestského zastupiteľstva a mestská rada)
42Liptovský Mikuláš0 b.nie Odpoveď samosprávy: zasadnutie je neverejné
42Lučenec0 b.nie
42Michalovce0 b.nie
42Modra0 b.nie Odpoveď samosprávy: rozhoduje sa podľa poradovníka
42Myjava0 b.nie
42Nitra0 b.nie
42Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
42Poprad0 b.nie Odpoveď samosprávy: MsZ ÁNO, komisie NIE
42Prievidza0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Rokovania Bytovej rady sú neverejné, ale okruh pozvaných na rokovanie Bytovej rady určuje predseda bytovej rady na základe obsahu materiálov prerokovávaných na zasadnutí Bytovej rady. Verejnosť sa teda môže po vznesení takejto požiadavky rokovaní zúčastniť aj bez toho, aby sa o tom hlasovalo/rozhodovalo. (...) Bytová rada nemá rozhodovaciu právomoc. Je len iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom primátora mesta, ktorý pôsobí v oblasti hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta.
42Púchov0 b.nie
42Rimavská Sobota0 b.nie
42Rožňava0 b.nie Odpoveď samosprávy: ÁNO – pri rozhodovaní o prevode bytov do osobného vlastníctva, ktoré schvaľuje MsZ; NIE - na zasadnutiach komisie. Komisia nemá právomoc rozhodovať o pridelení, nepridelení bytu, byty sa prideľujú podľa poradovníka (mesačne aktualizovaného), ktorý je zostavený podľa bodovacieho systému a dátumu podania žiadosti
42Senec0 b.nie
42Senica0 b.nie
42Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle Rokovacieho poriadku komisií môže sa rokovania komisie zúčastniť verejnosť, ak o to požiada a rozhodnú o tom členovia komisie hlasovaním
42Skalica0 b.nie
42Snina0 b.nie
42Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Komisie MsZ sú v súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi, nemajú rozhodovaciu právomoc, ich zasadnutia sú neverejné a uznesenia majú pre orgány mesta len odporúčajúci charakter.
42Štúrovo0 b.nie
42Svidník0 b.nie
42Topoľčany0 b.nie
42Trnava0 b.nie
42Tvrdošín0 b.nie
42Veľké Kapušany0 b.nie
42Veľký Krtíš0 b.nie
42Vráble0 b.nie
42Žiar nad Hronom0 b.nie
42Žilina0 b.nie Odpoveď samosprávy: Na rokovaní komisie sociálnej , zdravotnej a bytovej sa občan môže zúčastniť po hlasovaní členov komisie.
Pri pridelení bytu konkrétnemu žiadateľovi musí občan z dôvodu ochrany osobných údajov opustiť zasadnutie komisie.
Prevod vlastníckych práv spadá do kompetencie správcovskej spoločnosti Žilbyt, s. r. o.
42Zvolen0 b.nie
91Bratislava - Karlova VesOdpoveď samosprávy: Mestská časť nemá žiadne voľné obecné byty.
91Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní byty
91Košice - JuhMČ nevlastní byty
91Košice - Nad jazeromOdpoveď samosprávy: MČ nerozhoduje o prideľovaní bytov, nemá to v kompetencií, tieto záležitosti sú v kompetencii mesta Košice.
91Košice - SeverMČ nerozhoduje o pridelení bytov
91Košice - Sídlisko KVPNetýka sa – bytovú politiku rieši Mesto Košice
91Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
91Košice - Staré MestoMČ nemá byty
91Košice - ZápadTáto oblasť nie je v kompetencii MČ
91StupavaOdpoveď samosprávy: mesto neprideľovalo byty
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte