Šaľa

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
61 %
Pozícia
21.  (-13)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
79 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
78 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
89 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
5 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
76 %
VI. Dotácie a granty
 
 
29 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
38 %
VIII. Personálna politika
 
 
26 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
44 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
57 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Šaľa
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
61 %
z 96,25 bodov
  Pozícia
21.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-13
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
79 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
78 %
z 11,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
89 %
z 9 bodov
++
   IV.
Predaj a prenájom majetku
5 %
z 9,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
76 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
29 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
38 %
z 5,75 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
26 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
44 %
z 4,5 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
57 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte