Dubnica nad Váhom

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
47 %
Pozícia
63.  (-38)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
74 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
65 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
28 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
5 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
38 %
VI. Dotácie a granty
 
 
58 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
36 %
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
56 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
83 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Dubnica nad Váhom
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
47 %
z 92,25 bodov
  Pozícia
63.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-38
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
74 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
65 %
z 11,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
28 %
z 9 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
5 %
z 9,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
38 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
58 %
z 4 bodov
+
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
36 %
z 4,75 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
0 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
56 %
z 4,5 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
83 %
z 3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a investície
50 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte