Dubnica nad Váhom

Pridať do porovnania
Známka
C-
Celkové hodnotenie
41 %
Pozícia
41.
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
85 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
13 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
37 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
10 %
V. Rozpočet
 
 
56 %
VI. Dotácie a granty
 
 
36 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
13 %
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
35 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
80 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
67 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Dubnica nad Váhom
 Známka
C-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
 Celkové hodnotenie
41 %
 Pozícia
41.
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
  I.
Prístup k informáciám
85 %
  II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
13 %
  III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
37 %
  IV.
Predaj a prenájom majetku
10 %
  V.
Rozpočet
56 %
  VI.
Dotácie a granty
36 %
  VII.
Byty a sociálne zariadenia
13 %
  VIII.
Personálna politika
0 %
  IX.
Etika a konflikt záujmov
35 %
  X.
Územné plánovanie a stavebný úrad
80 %
  XI.
Obecné podniky a investície
67 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte