Stupava

Pridať do porovnania
Známka
B-
Celkové hodnotenie
55 %
Pozícia
40.  (+6)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
81 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
72 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
43 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
5 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
88 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
0 %
VIII. Personálna politika
 
 
26 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
36 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Stupava
  Známka
B-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
55 %
z 92,25 bodov
  Pozícia
40.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+6
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
81 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
72 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
43 %
z 7 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
5 %
z 9,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
88 %
z 17 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
0 %
z 0,75 bodov
   VIII.
Personálna politika
26 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 4,5 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
36 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte