Spišská Nová Ves

Pridať do porovnania
Známka
C+
Celkové hodnotenie
55 %
Pozícia
41.  (-21)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
85 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
70 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
22 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
47 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
65 %
VI. Dotácie a granty
 
 
33 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
33 %
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
22 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
64 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Spišská Nová Ves
  Známka
C+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
55 %
z 96,5 bodov
  Pozícia
41.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-21
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
85 %
z 21 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
70 %
z 11,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
22 %
z 9 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
47 %
z 9,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
65 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
33 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
33 %
z 6 bodov
   VIII.
Personálna politika
0 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
22 %
z 4,5 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
64 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte