Malacky

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
65 %
Pozícia
12.  (0)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
92 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
100 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
39 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
5 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
71 %
VI. Dotácie a granty
 
 
50 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
58 %
VIII. Personálna politika
 
 
53 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
48 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
83 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
57 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Malacky
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
65 %
z 96 bodov
  Pozícia
12.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
0
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
92 %
z 21 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
100 %
z 11 bodov
++
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
39 %
z 9 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
5 %
z 9,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
71 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
50 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
58 %
z 6 bodov
++
   VIII.
Personálna politika
53 %
z 4,5 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
48 %
z 4,5 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
83 %
z 3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a investície
57 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte