Košice - Nad jazerom

Pridať do porovnania
Známka
D
Celkové hodnotenie
33 %
Pozícia
97.  (-6)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
49 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
10 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
11 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
16 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
76 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
100 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Nad jazerom
  Známka
D
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
33 %
z 88 bodov
  Pozícia
97.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-6
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
49 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
10 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
11 %
z 9 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
16 %
z 9,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
76 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
   VIII.
Personálna politika
0 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 3,5 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
100 %
z 2 bodov
++
   XI.
Obecné podniky a investície

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte