Bratislava - Staré Mesto

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
68 %
Pozícia
10.  (+34)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
98 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
62 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
94 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
79 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
72 %
VI. Dotácie a granty
 
 
61 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
18 %
VIII. Personálna politika
 
 
10 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
16 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
75 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
36 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Staré Mesto
  Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
68 %
z 99,5 bodov
  Pozícia
10.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+34
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
98 %
z 21 bodov
++
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
62 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
94 %
z 9 bodov
++
   IV.
Predaj a prenájom majetku
79 %
z 9,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
72 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
61 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
18 %
z 6 bodov
   VIII.
Personálna politika
10 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
16 %
z 4,5 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
75 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
36 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte