IV.1. Použil MsÚ elektronické aukcie pri predajoch majetku aspoň raz od 1. januára 2015?

 
Názov
IV.1
 
1Bánovce nad Bebravou0 b.nie
1Banská Bystrica0 b.nie
1Banská Štiavnica0 b.nie
1Bardejov0 b.nie
1Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
1Bratislava - Dúbravka0 b.nie
1Bratislava - Petržalka0 b.nie
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
1Bratislava - Rača0 b.nie
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
1Brezno0 b.nie
1Bytča0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto postupovalo v zmysle zákona č.138/1991 Zb.a Zásad hospodárenia a to formou verejno-obchodnej súťaže za podmienok,ktoré odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo
1Čadca0 b.nie
1Detva0 b.nie
1Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto pri prevode majetku a rovnako aj
pri jeho prenechaní do nájmu postupuje
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, ktorý inštitút
elektronickej aukcie nepozná.
1Dubnica nad Váhom0 b.nie Odpoveď samosprávy: Predaje sa uskutočňovali podľa §9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Zámer predať bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke.
1Dunajská Streda0 b.nie Odpoveď samosprávy: Boli vyhlásené obchodné verejné súťaže v zmysle § 9a odsek 1. bod a, Zákona SNR č.138/Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
1Fiľakovo0 b.nie
1Galanta0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto v roku 2016 použilo formu dobrovoľnej dražby na predaj majetku.
1Handlová0 b.nie
1Hlohovec0 b.nie Odpoveď samosprávy: Nakoľko sa podľa zákona o majetku obcí
prevody vlastníctva majetku obce musia vykonať na základe obchodnej verejnej
súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu vo
výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu,
prípadne osobitnými spôsobmi podľa § 9a ods. 8 tohto zákona.
1Holíč0 b.nie Odpoveď samosprávy: Aplikuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
1Humenné0 b.nie
1Kežmarok0 b.nie
1Kolárovo0 b.nie
1Komárno0 b.nie
1Košice0 b.nie
1Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
1Košice - Juh0 b.nie
1Košice - Nad jazerom0 b.nie
1Košice - Sever0 b.nie
1Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
1Košice - Staré Mesto0 b.nie
1Krompachy0 b.nie
1Kysucké Nové Mesto0 b.nie
1Levice0 b.nie
1Levoča0 b.nie
1Liptovský Mikuláš0 b.nie
1Lučenec0 b.nie
1Malacky0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto neprenajímalo ani nepredávalo majetok určený voľnému okruhu účastníkov. Predávali sa iba záhrady spojené s hlavnou stavbou.
1Martin0 b.nie
1Michalovce0 b.nie
1Modra0 b.nie
1Moldava nad Bodvou0 b.nie
1Myjava0 b.nie
1Nitra0 b.nie
1Nová Dubnica0 b.nie
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Nové Zámky0 b.nie
1Partizánske0 b.nie Odpoveď samosprávy: Elektronická aukcia pri predaji majetku nie je v súlade so zákonom: Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - § 9a: (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať a) na základe obchodnej verejnej súťaže, b) dobrovoľnou dražbou (ďalej len "dražba") alebo c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu
1Piešťany0 b.nie
1Poprad0 b.nie
1Považská Bystrica0 b.nie
1Prešov0 b.nie
1Prievidza0 b.nie
1Púchov0 b.nie Odpoveď samosprávy: Od 01.01.2015 mesto predávalo len
pozemky na základe osobitného zreteľa a za účelom zjednotenia vlastníckych práv
majiteľov nehnuteľností a pozemkov, na ktorých tieto nehnuteľnosti stoja, resp.
priľahlých pozemkov s marginálnym významom pre mesto
1Revúca0 b.nie
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0 b.nie
1Ružomberok0 b.nie
1Sabinov0 b.nie
1Šaľa0 b.nie
1Šamorín0 b.nie Odpoveď samosprávy: Počas finančnej krízy je ťažké vôbec niečo predať.
1Sečovce0 b.nie
1Senica0 b.nie
1Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: Pri predajoch majetku používame obchodnú verejnú súťaž, pretože okrem ceny nás zaujíma aj zámer, na ktorý bude majetok využitý
1Skalica0 b.nie
1Smižany0 b.nie Odpoveď samosprávy: Predaj majetku obce sa realizuje formou obchodnej verejnej súťaže zverejnenej na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.
1Snina0 b.nie Odpoveď samosprávy: mesto má schválené VZN podľa ktorého pri predaji používa inštitút Obchodnej verejnej súťaže – vzn 110/2011 § 19
1Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Použili sa obchodné verejné súťaže, nakoľko ide o vhodnejší spôsob, ktorého sa môžu zúčastniť viacerí uchádzači.
1Stará Ľubovňa0 b.nie
1Stará Turá0 b.nie
1Stropkov0 b.nie
1Stupava0 b.nie
1Štúrovo0 b.nie
1Šurany0 b.nie Odpoveď samosprávy: Predaj a nájom majetku zabezpečuje mesto v súlade so zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Využíva obchodné verejné súťaže, ponukové konanie alebo predaj podľa osobitného zreteľa. Materiály zverejňujeme na internetovej
stránke mesta, informačných tabuliach, v regionálnej tlači a v mestskom rozhlase.
1Svidník0 b.nie
1Topoľčany0 b.nie
1Trebišov0 b.nie
1Tvrdošín0 b.nie
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie
1Vráble0 b.nie
1Vranov nad Topľou0 b.nie
1Žiar nad Hronom0 b.nie
1Zlaté Moravce0 b.nie
Priemer0,14 b.
88Bratislava1,5 b.áno
88Bratislava - Staré Mesto1,5 b.áno
88Pezinok1,5 b.áno
88Senec1,5 b.áno
88Trenčín1,5 b.áno
88Trnava1,5 b.áno
88Veľké Kapušany1,5 b.áno
88Žilina1,5 b.áno
88Zvolen1,5 b.áno
97Bratislava - Karlova VesOdpoveď samosprávy: Mestská časť nepredala žiadny majetok.
97Bratislava - Nové MestoOdpoveď samosprávy: Mestská časť v tomto období nepredávala majetok, ktorý by sa mohol stať predmetom dražby alebo elektronickej aukcie.
97Košice - Sídlisko ŤahanovceOdpoveď samosprávy: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce neodpredávala žiadny majetok
97Košice - ZápadOdpoveď samosprávy: nebol realizovaný predaj
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte