Svidník

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
49 %
Pozícia
57.  (-31)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
51 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
48 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
28 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
37 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
80 %
VI. Dotácie a granty
 
 
11 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
33 %
VIII. Personálna politika
 
 
33 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
36 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
83 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Svidník
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
49 %
z 94,75 bodov
  Pozícia
57.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-31
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
51 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
48 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
28 %
z 9 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
37 %
z 9,5 bodov
+
Rozpočet a zmluvy
80 %
z 17 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
11 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
33 %
z 4,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
33 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
36 %
z 3,5 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
83 %
z 3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a investície
100 %
z 1,25 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte