Nové Mesto nad Váhom

Pridať do porovnania
Známka
C-
Celkové hodnotenie
43 %
Pozícia
81.  (-4)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
54 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
27 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
61 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
37 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
69 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
8 %
VIII. Personálna politika
 
 
44 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
64 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Nové Mesto nad Váhom
  Známka
C-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
43 %
z 100 bodov
  Pozícia
81.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-4
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
54 %
z 21 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
27 %
z 15 bodov
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
61 %
z 9 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
37 %
z 9,5 bodov
+
Rozpočet a zmluvy
69 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
8 %
z 6 bodov
   VIII.
Personálna politika
44 %
z 4,5 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 4,5 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
64 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte