VI.1. Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť, a to bez predchádzajúceho schvaľovania členmi komisie?

 
Názov
VI.1
 
1Bratislava - Dúbravka0 b.nie
1Bratislava - Nové Mesto0 b.nie Odpoveď samosprávy: Rokovanie komisie je neverejné. Pokiaľ prejaví záujem obyvateľ MČ zúčastniť sa rokovania komisie, o jeho účasti na rokovaní komisia rozhoduje hlasovaním.
viď link č. 13 – Rokovací poriadok Dotačnej komisie
1Bratislava - Rača0 b.nie
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Vrakuňa0 b.neodpovedali Odpoveď samosprávy: Predseda komisie riadi, organizuje a vedie prácu komisie. O účasti verenosti členovia komisií nehlasujú
1Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Rokovania komisií MsZ sú spravidla neverejné. Predseda komisie môže umožniť účasť verejnosti na zasadnutí komisie, ak tomu nebráni povaha prerokúvaných materiálov a verejnosť nenarušuje plynulý priebeh rokovania. Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť zasadnutia, oznámia predsedovi komisie svoju účasť (...). Na návrh predsedajúceho komisia hlasuje o účasti verejnosti na rokovaní.
1Dunajská Streda0 b.nie
1Galanta0 b.nie
1Hlohovec0 b.nie
1Holíč0 b.nie
1Humenné0 b.nie
1Kežmarok0 b.nie
1Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Verejnosť sa môže rokovania zúčastniť, ak svoju účasť oznámi predsedovi komisie 1 deň pred zasadaním komisie.
1Komárno0 b.nie
1Košice0 b.nie
1Košice - Nad jazerom0 b.nie
1Košice - Západ0 b.nie
1Liptovský Mikuláš0 b.nie
1Lučenec0 b.nie
1Malacky0 b.nie
1Martin0 b.nie
1Michalovce0 b.nie
1Nitra0 b.nie
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Poprad0 b.nie
1Revúca0 b.nie
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0 b.nie
1Senica0 b.nie
1Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle Rokovacieho poriadku komisií môže sa rokovania komisie zúčastniť verejnosť, ak o to požiada a rozhodnú o tom členovia komisie hlasovaním
1Skalica0 b.nie
1Snina0 b.nie
1Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, ich uznesenia majú pre orgány mesta odporúčajúci charakter.
1Stupava0 b.nie
1Šurany0 b.nie
1Svidník0 b.nie
1Topoľčany0 b.nie
1Trebišov0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zákon a ani rokovací poriadok komisií mesta Trebišov, explicitne neupravujú účasť verejnosti na rokovaniach mestských komisií. Samospráva sa však zaoberá možnosťou takéto pravidlo do rokovacieho poriadku komisií zaviesť.
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie Odpoveď samosprávy: komisie nie, rozhodovania áno
1Vráble0 b.nie
1Žiar nad Hronom0 b.nie
1Zvolen0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle rokovacieho poriadku komisií MsZ vo Zvolene zo dňa 30.6.2011 čl. 7 bod 7 - Rokovania komisie sú neverejné. Občania alebo zástupcovia iných subjektov sa môžu zasadnutia zúčastniť iba na základe hlasovania členov komisie.
44Trnava1 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: Niektoré komisie áno , niektoré nie v závislosti od chváleného rokovacieho poriadku komisie.
Priemer1,10 b.
45Bánovce nad Bebravou2 b.áno
45Banská Bystrica2 b.áno
45Banská Štiavnica2 b.áno
45Bardejov2 b.áno
45Bratislava2 b.áno
45Bratislava - Devínska Nová Ves2 b.áno Odpoveď samosprávy: dotácie schvaľuje MiZ
45Bratislava - Karlova Ves2 b.áno
45Bratislava - Petržalka2 b.áno
45Bratislava - Podunajské Biskupice2 b.áno
45Bratislava - Staré Mesto2 b.áno
45Brezno2 b.áno
45Bytča2 b.áno
45Čadca2 b.áno
45Detva2 b.áno
45Fiľakovo2 b.áno
45Handlová2 b.áno
45Košice - Sever2 b.áno
45Košice - Sídlisko KVP2 b.áno Odpoveď samosprávy: ak rozhoduje o dotácii MiZ
45Košice - Sídlisko Ťahanovce2 b.áno Odpoveď samosprávy: o pridelení dotácií rozhoduje hlasovaním miestne zastupiteľstvo mestskej časti, komisie majú len poradný hlas
45Košice - Staré Mesto2 b.áno
45Krompachy2 b.áno
45Kysucké Nové Mesto2 b.áno
45Levice2 b.áno
45Levoča2 b.áno
45Modra2 b.áno
45Moldava nad Bodvou2 b.áno
45Myjava2 b.áno
45Nová Dubnica2 b.áno
45Nové Zámky2 b.áno
45Partizánske2 b.áno
45Pezinok2 b.áno
45Piešťany2 b.áno
45Považská Bystrica2 b.áno
45Prešov2 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú verejné. Komisie vyhlásia rokovania za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
(čl. 9 Rokovacieho poriadku Komisií MsZ mesta Prešov)
45Prievidza2 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú neverejné, ale okruh osobitne pozvaných na rokovanie komisie určí predseda na základe obsahu materiálov prerokovávaných na zasadnutí komisie. Verejnosť sa teda môže po vznesení takejto požiadavky rokovaní zúčastniť aj bez toho, aby o tom rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií.
45Púchov2 b.áno
45Ružomberok2 b.áno
45Sabinov2 b.áno
45Šaľa2 b.áno
45Šamorín2 b.áno Odpoveď samosprávy: napriek tomu sa málokedy stane, že sa niekto zúčastní.
45Sečovce2 b.áno
45Senec2 b.áno
45Smižany2 b.áno
45Stará Ľubovňa2 b.áno
45Stará Turá2 b.áno
45Stropkov2 b.áno
45Štúrovo2 b.áno
45Trenčín2 b.áno
45Tvrdošín2 b.áno
45Veľké Kapušany2 b.áno
45Vranov nad Topľou2 b.áno
45Žilina2 b.áno
45Zlaté Moravce2 b.áno
98Dubnica nad VáhomOdpoveď samosprávy: Mesto nemá zriadenú komisiu pre dotácie ale riadi sa VZN č. 7/2009, ktoré určuje postup, kompetencie a finančné limity pre jednotlivé dotácie. Dotácie sú zverejnené na stránke mesta a taktiež sú súčasťou prípravy rozpočtu. viď link
98Košice - Dargovských hrdinovneposkytuje dotácie
98Košice - JuhMČ neposkytuje dotácie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte