VI.1. Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť, a to bez predchádzajúceho schvaľovania členmi komisie?

 
Názov
VI.1
 
Priemer1,10 b.
1Bánovce nad Bebravou2 b.áno
1Banská Bystrica2 b.áno
1Banská Štiavnica2 b.áno
1Bardejov2 b.áno
1Bratislava2 b.áno
1Bratislava - Devínska Nová Ves2 b.áno Odpoveď samosprávy: dotácie schvaľuje MiZ
1Bratislava - Dúbravka0 b.nie
1Bratislava - Karlova Ves2 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto0 b.nie Odpoveď samosprávy: Rokovanie komisie je neverejné. Pokiaľ prejaví záujem obyvateľ MČ zúčastniť sa rokovania komisie, o jeho účasti na rokovaní komisia rozhoduje hlasovaním.
viď link č. 13 – Rokovací poriadok Dotačnej komisie
1Bratislava - Petržalka2 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice2 b.áno
1Bratislava - Rača0 b.nie
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Staré Mesto2 b.áno
1Bratislava - Vrakuňa0 b.neodpovedali Odpoveď samosprávy: Predseda komisie riadi, organizuje a vedie prácu komisie. O účasti verenosti členovia komisií nehlasujú
1Brezno2 b.áno
1Bytča2 b.áno
1Čadca2 b.áno
1Detva2 b.áno
1Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Rokovania komisií MsZ sú spravidla neverejné. Predseda komisie môže umožniť účasť verejnosti na zasadnutí komisie, ak tomu nebráni povaha prerokúvaných materiálov a verejnosť nenarušuje plynulý priebeh rokovania. Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť zasadnutia, oznámia predsedovi komisie svoju účasť (...). Na návrh predsedajúceho komisia hlasuje o účasti verejnosti na rokovaní.
1Dubnica nad VáhomOdpoveď samosprávy: Mesto nemá zriadenú komisiu pre dotácie ale riadi sa VZN č. 7/2009, ktoré určuje postup, kompetencie a finančné limity pre jednotlivé dotácie. Dotácie sú zverejnené na stránke mesta a taktiež sú súčasťou prípravy rozpočtu. viď link
1Dunajská Streda0 b.nie
1Fiľakovo2 b.áno
1Galanta0 b.nie
1Handlová2 b.áno
1Hlohovec0 b.nie
1Holíč0 b.nie
1Humenné0 b.nie
1Kežmarok0 b.nie
1Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Verejnosť sa môže rokovania zúčastniť, ak svoju účasť oznámi predsedovi komisie 1 deň pred zasadaním komisie.
1Komárno0 b.nie
1Košice0 b.nie
1Košice - Dargovských hrdinovneposkytuje dotácie
1Košice - JuhMČ neposkytuje dotácie
1Košice - Nad jazerom0 b.nie
1Košice - Sever2 b.áno
1Košice - Sídlisko KVP2 b.áno Odpoveď samosprávy: ak rozhoduje o dotácii MiZ
1Košice - Sídlisko Ťahanovce2 b.áno Odpoveď samosprávy: o pridelení dotácií rozhoduje hlasovaním miestne zastupiteľstvo mestskej časti, komisie majú len poradný hlas
1Košice - Staré Mesto2 b.áno
1Košice - Západ0 b.nie
1Krompachy2 b.áno
1Kysucké Nové Mesto2 b.áno
1Levice2 b.áno
1Levoča2 b.áno
1Liptovský Mikuláš0 b.nie
1Lučenec0 b.nie
1Malacky0 b.nie
1Martin0 b.nie
1Michalovce0 b.nie
1Modra2 b.áno
1Moldava nad Bodvou2 b.áno
1Myjava2 b.áno
1Nitra0 b.nie
1Nová Dubnica2 b.áno
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Nové Zámky2 b.áno
1Partizánske2 b.áno
1Pezinok2 b.áno
1Piešťany2 b.áno
1Poprad0 b.nie
1Považská Bystrica2 b.áno
1Prešov2 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú verejné. Komisie vyhlásia rokovania za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
(čl. 9 Rokovacieho poriadku Komisií MsZ mesta Prešov)
1Prievidza2 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú neverejné, ale okruh osobitne pozvaných na rokovanie komisie určí predseda na základe obsahu materiálov prerokovávaných na zasadnutí komisie. Verejnosť sa teda môže po vznesení takejto požiadavky rokovaní zúčastniť aj bez toho, aby o tom rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií.
1Púchov2 b.áno
1Revúca0 b.nie
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0 b.nie
1Ružomberok2 b.áno
1Sabinov2 b.áno
1Šaľa2 b.áno
1Šamorín2 b.áno Odpoveď samosprávy: napriek tomu sa málokedy stane, že sa niekto zúčastní.
1Sečovce2 b.áno
1Senec2 b.áno
1Senica0 b.nie
1Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle Rokovacieho poriadku komisií môže sa rokovania komisie zúčastniť verejnosť, ak o to požiada a rozhodnú o tom členovia komisie hlasovaním
1Skalica0 b.nie
1Smižany2 b.áno
1Snina0 b.nie
1Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, ich uznesenia majú pre orgány mesta odporúčajúci charakter.
1Stará Ľubovňa2 b.áno
1Stará Turá2 b.áno
1Stropkov2 b.áno
1Stupava0 b.nie
1Štúrovo2 b.áno
1Šurany0 b.nie
1Svidník0 b.nie
1Topoľčany0 b.nie
1Trebišov0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zákon a ani rokovací poriadok komisií mesta Trebišov, explicitne neupravujú účasť verejnosti na rokovaniach mestských komisií. Samospráva sa však zaoberá možnosťou takéto pravidlo do rokovacieho poriadku komisií zaviesť.
1Trenčín2 b.áno
1Trnava1 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: Niektoré komisie áno , niektoré nie v závislosti od chváleného rokovacieho poriadku komisie.
1Tvrdošín2 b.áno
1Veľké Kapušany2 b.áno
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie Odpoveď samosprávy: komisie nie, rozhodovania áno
1Vráble0 b.nie
1Vranov nad Topľou2 b.áno
1Žiar nad Hronom0 b.nie
1Žilina2 b.áno
1Zlaté Moravce2 b.áno
1Zvolen0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle rokovacieho poriadku komisií MsZ vo Zvolene zo dňa 30.6.2011 čl. 7 bod 7 - Rokovania komisie sú neverejné. Občania alebo zástupcovia iných subjektov sa môžu zasadnutia zúčastniť iba na základe hlasovania členov komisie.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte