XI.6. Sú konateľmi alebo členmi predstavenstiev mestských obchodných spoločností aj poslanci MsZ?

 
Názov
XI.6
 
Priemer0,10 b.
1Bánovce nad Bebravou0 b.áno informácia chýba
1Banská Bystrica0 b.áno Odpoveď samosprávy: informácie sú zverejnené v registri účtovných uzávierok Ministerstva financií SR v časti "Poznámky" www.registeruz.sk Dopravný podnik mesta Banská Bystrica - 1 poslanec
1Banská Štiavnica0 b.áno 1. Mestské lesy Banská Štiavnica, s.r.o., dozorná rada (3) 2. Bytová správa s.r.o., dozorná rada (3), 3. Joergesov dom, s.r.o. člen predstavenstva (1) - zástupca primátora mesta, 4. Nemocnica Banská Štiavnica a.s. dozorná rada (3)
1Bardejov0,25 b.nie
1Bratislava0,25 b.nie
1Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.áno DTV, s.r.o. – Mgr. Jana Martanovičová
DEVNET, a. s. – Denis Ružovič
1Bratislava - Dúbravka0,25 b.nie
1Bratislava - Karlova VesMČ Bratislava-Karlova Ves nemá podiel v žiadnej verejnej obchodnej spoločnosti.
1Bratislava - Nové Mesto0 b.áno Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.
viď link 2 konatelia bez nároku na odmenu
1Bratislava - Petržalka0,25 b.nie
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.áno BYTOVÝ PODNIK Podunajské Biskupice,s.r.o. má 5 člennú dozornú radu,ktoerej členmy sú traja poslanci:
1.Ing.Falanga Wurster Olívia – predseda dozornej rady
2.Bc.Duranský Ján-člen dozornej rady
3.Kubiš Pavol-člen dozornej rady.
A ďalší dvaja sú zástupcovia občanov:
Ing.Adamec Peter
RSDr.Dej František
1Bratislava - Rača0,25 b.nie Obchodná spoločnosť zriadená mestskou časťou nemá predstavenstvo.
1Bratislava - Ružinov0 b.áno Prvá Ružinovská spoločnosť a.s. - 1 poslanec
1Bratislava - Staré Mesto0,25 b.nie
1Bratislava - Vrakuňa0,25 b.nie 3 poslanci MZ sú členmi dozornej rady Spokojného bývania s.r.o.
1Brezno0,25 b.nie
1Bytča0,25 b.nie
1Čadca0 b.áno Decora, s.r.o. v likv. – 1 poslanec
ZZO Čadca, a.s. – 1 poslanec
MTS, a.s. – 1 poslanec
1Detva0 b.áno TECHNICKÉ SLUŽBY DETVA – DVAJA POSLANCI V DOZORNEJ RADE
BYTES – JEDEN POSLANEC V DOZORNEJ RADE
1Dolný Kubín0 b.áno Technické služby s.r.o. - 1 poslanec konateľ
1Dubnica nad Váhom0 b.áno TSM Dubnica nad Váhom - 2 poslanci
1Dunajská Streda0 b.áno THERMALPARK DS a.s. - 2 konatelia, Perfects a.s. - 3 členovia predstavenstva, DAC ARÉNA a.s. - 2 členovia predstavenstva
1Fiľakovo0,25 b.nie
1Galanta0 b.áno Predstavenstvo, ako štatutárny orgán je typické pre akciové spoločnosti. V orgánoch akciových spoločnostiach nie sú poslanci MsZ zastúpení: Galantaterm spol.s r.o. – konateľ je poslanec MsZ Galanta
BYSPRAV spol. s r.o. – konateľ je poslanec MsZ Galanta
Dozorná rada spoločnosti BYSPRAV spol. s r.o – 3 poslanci MsZ
Dozorná rada spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o. – 3 poslanci MsZ
1Handlová0,25 b.nie
1Hlohovec0,25 b.nie Naše mestské obchodné spoločnosti nemajú predstavenstvá. Poslanci sú však nominovaní do dozorných rád
1Holíč0 b.áno SMM Holíč, s.r.o. – 5 poslanci, Holkatel s pol. s.r. o . – 1 poslanec
1Humenné0 b.áno 1 – 1.Humenská a.s.
1Kežmarok0,25 b.nie Nemáme v s.r.o. predstavenstvá, poslanci sú ale členmi dodzorných rád spoločností.
1Kolárovo0 b.áno Gúta TV s.r.o. – 1 poslanec
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14 a.s., - 1 poslanec
1Komárno0,25 b.nie
1Košice0 b.áno Obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou Mesta Košice:
Jeden člen predstavenstva, Dopravný podnik mesta Košice a.s.
Obchodné spoločnosti s nižšou ako 100% majetkovou účasťou Mesta
Košice:
Dvaja členovia predstavenstva, Košická Futbalová Aréna a.s.
Jeden člen predstavenstva, KOSIT a.s.
Jeden člen predstavenstva, NTC Košice a.s.
1Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
1Košice - Juh0,25 b.nie
1Košice - Nad jazeromMČ nemá obchodné spoločnosti
1Košice - Severmč nemá podiely v obchodných spoločnostiach
1Košice - Sídlisko KVPOdpoveď samosprávy: MČ nemala ani nemá zriadené obchodné spoločnosti s väčšinovým podielom samosprávy.
1Košice - Sídlisko Ťahanovcenetýka sa
1Košice - Staré MestoMČ Košice Staré Mesto nemá majetkové účasti v obchodných spoločnostiach
1Košice - ZápadMestská časť Košice – Západ nemá zriadené obchodné spoločnosti, ani nemá podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti.
1Krompachy0 b.áno 1. BHMK, s.r.o. Krompachy
Do 14.10.2015 boli 2 poslanci
členmi DR, od tej doby MsZ ďalších
poslancov nezvolilo
2. Termokomplex s.r.o. Krompachy 2 poslanci
3. EKOVER s.r.o. 1 poslanec
4. PO WOPAX s.r.o. Krompachy nemá zriadenú DR
5. KROM-SAT s.r.o. Krompachy nemá zriadenú DR
6. Mestské lesy Krompachy s.r.o. 1 poslanec
7. SKI PLEJSY a.s. 0
8. Prima banka Slovensko a.s. 0
9. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 0
1Kysucké Nové Mesto0,25 b.nie
1Levice0 b.áno Levická televízna spoločnosť s.r.o. – 5 poslancov
Margita-Ilona, s.r.o. – 4 poslanci
1Levoča0 b.áno Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. – 1 poslanec MZ v Levoči je členom predstavenstva
1Liptovský Mikuláš0 b.áno MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - v predstavenste spoločnosti nie je žiadny poslanec MsZ Televízia Liptov a.s. - 2 poslanci z predstavensve
1Lučenec0 b.áno 4 poslanci v predstavenstve spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec
1Malacky0,25 b.nie
1Martin0 b.áno Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.(1 poslanec); STEFE Martin, a.s.(1 poslanec);Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o. (1 poslanec)
1Michalovce0 b.áno TV Mistral s.r.o. – 3
SMM s.r.o.– 3
MFK Zemplín Michalovce, a. s. – 3
1Modra0 b.áno 1 poslanec – TEPLO MODRA, s.r.o.
1 poslanec – LESY MODRA, s.r.o.
1Moldava nad Bodvou0 b.áno Bodvatel, s.r.o - 2
1Myjava0 b.áno Samšport – 1 poslanec, Správa majetku mesta Myjava – 1, Spartak Myjava 1 (dozorná rada)
1Nitra0,25 b.nie
1Nová Dubnica0 b.áno 1 – konateľ TEKOS-u Nová Dubnica, s.r.o.
1Nové Mesto nad Váhom0 b.áno MsBP – úlohu valného zhromaždenia vykonáva MsZ
TVK – 1 poslanec
1Nové Zámky0 b.áno Novocentrum Nové Zámky, a.s. – 3 poslanci
Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. – 3 poslanci
1Partizánske0 b.áno Správa káblových rozvodov, s.r.o. - 5
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. - 10
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o. - 6
viď link
1Pezinok0 b.áno 3 poslanci v TV PEZINOK s.r.o. a 3 poslanci v PMS s.r.o.
1Piešťany0,25 b.nie
1Poprad0,25 b.nie
1Považská Bystrica0,25 b.nie
1Prešov0 b.áno 1. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť:
- predstavenstvo (4 poslanci)
2. Technické služby mesta Prešov, a. s.:
- predstavenstvo (4 poslanci):
3. SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov:
- predstavenstvo (2 poslanci):
4. 1. FC TATRAN, a. s. :
- predstavenstvo (1 poslanec):
1Prievidza0,25 b.nie
1Púchov0,25 b.nie Pozn.: žiadny poslanec MsZ nie je ani
konateľom v spoločnosti s.r.o.
s majetkovou účasťou mesta.
1Revúca0 b.áno Mestské lesy Revúca, spol. s r.o. -3 poslanci MsZ sú členmi dozornej rady
Bytové hospodárstvo, s.r.o. Revúca -3 poslanci MsZ sú členmi dozornej
rady
1Rimavská Sobota0 b.áno 2 poslanci STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
3 poslanci Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o.
1Rožňava0,25 b.nie
1Ružomberok0 b.áno Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. - 2
Technické služby, a.s. - 2
ByPo, s.r.o.- 1
CZT, s.r.o - 2
Mestské lesy, s.r.o. – 2
Mestský futbalový klub, a.s. - 2
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. – 3
Mestský basketbalový klub, s.r.o. - 1
1Sabinov0 b.áno Verejnoprospešné služby spol. s r. o. Sabinov – VZ: 2, DR: 1
Mestské lesy Sabinov spol. s r. o. – VZ: 3, DR: 1
Sabyt spol. s r. o. Sabinov – VZ: 4, DR: 2
Spoločnosť Šariš a. s. Sabinov – VZ: 2, DR: 2
1Šaľa0,25 b.nie 4 poslanci, avšak len v dozornej rade MeT Šaľa, spol. s.r.o.
1Šamorín0 b.áno AREA Šamorín, s.r.o. – 1 konateľ
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. – 1 konateľ
1Sečovce0,25 b.nie
1Senec0,25 b.nie V predstavenstvách nie sú zastúpení žiadni poslanci
1Senica0 b.áno 1. Technické služby, a.s.: Predstavenstvo - 2 poslanci Dozorná rada - 3 poslanci
2. Mestský podnik služieb, spol. s r.o.: Dozorná rada - 6 poslancov
3. Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.: Dozorná rada –2 poslanci
4. Poliklinika Senica, n.o.: Správna rada – 3 poslanci Dozorná rada – 3 poslanci
5. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.: Správna rada – 4 poslanci Dozorná rada – 3 poslanci
6. OMS ARENA Senica, a.s.: 1 poslanec
7. STOMA a.s. Predstavenstvo – 2 poslanci Dozorná rada – 3 poslanci
1Sereď0 b.áno Správa majetku Sereď, spol. s r.o. 5 poslanci
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 4 poslanci
1Skalica0 b.áno SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s..r.o. – konateľ
VEPOS – SKALICA s.r.o. – konateľ
Ryboprodukt s.r.o. – konateľ,
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. – predseda predstavenstva.
1SmižanyObec nemá zriadené obchodné spoločnsti s väčšinovým podielom
1Snina0 b.áno Všetci poslanci (18) sú členmi Valného zhromaždenia - Nemocnica Snina s.r.o., Verejnoprospešné služby Snina s. r. o.
1Spišská Nová Ves0 b.áno EMKOBEL, a.s. - 2 poslanci
1Stará Ľubovňa0,25 b.nie
1Stará Turá0 b.áno RVS AQAUTUR a. s. - 1
1Stropkov0,25 b.nie Poslanci MsZ sú členmi dozorných rád týchto spoločností:
Byhos, spol. s r.o. jeden poslanec
MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. traja poslanci
Stropkovská sociálna, a.s. jeden poslanec
1Stupava0,25 b.nie
1Štúrovo0 b.áno Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. – 1
poslanec
1Šurany0,25 b.nie
1Svidník0,25 b.nie
1Topoľčany0 b.áno Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 1 poslanec
1Trebišov0,25 b.nie
1Trenčín0,25 b.nie Poslanci sú členmi v dozornej rade Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. (6 poslancov). Primátor mesta je v predstavenstve TVK, a.s. Trenčín a prednosta mestského úradu je členom dozornej rady v AS TRENČÍN, a.s.
1Trnava0 b.áno .A.S.A. Trnava, s.r.o. - 1 poslanec MsZ

Pozn.: Poslanci MsZ sú členmi v kontrolných orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mesta.
V predstavenstvách akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta nie sú členmi žiadni poslanci MsZ.
Po konzultácii sú uvedené aj údaje o poslancoch v štatutárnych orgánoch spoločností s ručením obmedzeným.
1Tvrdošín0 b.áno 1 poslanec konateľ spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o. , 10 poslancov sú členmi dozornej rady. Všetci poslanci činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu.
1Veľké Kapušany
1Veľký KrtíšOdpoveď samosprávy: Nemáme takéto spoločnosti
1Veľký Meder0 b.áno TSM 1 (z 2 konateľov), MŠK 1 (z 2 konateľov), MPBH 2 ( z 2 konateľov),
TERMÁL 2 ( z 2 konateľov)
1Vráble0 b.áno Vepos s. r. o. Vráble dvaja; Societa Vráble n. o. jeden (uznesenie MsZ Vráble č. 20b/2014)
1Vranov nad Topľou0,25 b.nie
1Žiar nad Hronom0 b.áno 1. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
Počet poslancov vo funkcii konateľa: 1
Počet poslancov vo funkcii člena dozornej rady: 3
2. Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Počet poslancov vo funkcii konateľa: 0
Počet poslancov vo funkcii člena dozornej rady: 2
3. FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o.
Počet poslancov vo funkcii konateľa: 2
Počet poslancov vo funkcii člena dozornej rady: Nie je zriadená
1Žilina0 b.áno 4 spoločnosti, 3 poslanci
MsHK Žilina, a.s. Mgr. Anton Trnovec - podpredseda predstavenstva
Žilina Invest, s.r.o. konateľ za Mesto Žilina Ing. Patrik Groma
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. podpredseda predstavenstva za Mesto Žilina Mgr. Anton Trnovec
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť člen predstavenstva za Mesto Žilina Ing. arch. Dušan Maňák
1Zlaté Moravce
1Zvolen0 b.áno
STEFE Zvolen, s.r.o. (1 poslanec)
- Ing. Vladimír Bella, konateľ
Spoločnosť Pohronie a.s. (1 poslanec)
- Róbert Vasil, člen predstavenstva
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte