IX.14. Poskytol MsÚ informácie o výške výdavkov na kampaň starostu v roku 2010?

 
Názov
IX.14
 
Priemer
1Bánovce nad Bebravounie Mechanizmus: Etický komisár
Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Pastuchová
1Banská Bystricanie Mechanizmus: čierna skrinka
Zodpovedná osoba: primátor mesta
1Banská Štiavnicanie samospráva má zriadenú funkciu hlavného kontrolóra, ktorý sa zapodieva takouto problematikou, podnety sú prijímané AJ kanceláriou primátora – primátorom, alebo prednostom Msú, ďalej je zriadená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, ktorá je zložená s poslancov MsZ, cez mestskú webovú stránku je možne podať elektronický podnet – kontaktný formulár
1Bardejovnie Mechanizmus: korupcia@bratislava.sk
Zodpovedná osoba: primátor, poslanci mestského zastupiteľstva
1Bratislavanie Mechanizmus:webodozva
Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Čoney
1Bratislava - Devínska Nová Vesáno
1Bratislava - Dúbravkanie
1Bratislava - Karlova Vesnie Mechanizmus:
setrime@banm.sk
ČISTÉ MESTO
BEZPEČNÉ MESTO
DISKUSNÉ FÓRUM
Otvorená diskusia s poslancami a so starostom
1Bratislava - Nové Mestonie korupcia@petrzalka.sk
1Bratislava - Petržalkanie
1Bratislava - Podunajské Biskupiceáno
1Bratislava - Račanie
1Bratislava - Ružinovnie LINKA ČISTOTY
TEL.LINKA PRE ANONYMNÉ NAHLASOVANIE PRÍPADOV NEPORIADKU ALE AJ KORUPCIE
Zodpovedná osoba:  KATARÍNA HALÁSOVÁ
1Bratislava - Staré Mestonie
1Bratislava - Vrakuňaáno
1Breznonie
1Bytča
1Čadcanie
1Detva
1Dolný Kubínnie 1/ elektroniky na webovom sídle mesta „Otázky a odpovede“
2/ písomne cez Schránku dôvery vo vestibule MsÚ
Zodpovedná osoba: vedúci sekretariátu primátora mesta - hovorca
1Dubnica nad Váhomnie
1Dunajská Stredanie Mechanizmus: telefonicky, písomne
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta
1Fiľakovonie
1Galanta
1Handlovááno Mechanizmus: sťažnosti, podnety, podania
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta, prednosta MsÚ, náčelník MsP
1HlohovecPodnety a sťažnosti občanov prijíma odd. správne a vybavuje v spolupráci s hlavným kontrolórom mesta a príslušnými oddeleniami MsÚ , podnety na
prešetrenie sťažností na činnosť primátora, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ prijíma a prešetruje Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na činnosť primátora, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ.
1Holíčnie
1Humennénie Mechanizmus: Odkaz pre starostu
Zodpovedná osoba: prednosta
1Kežmaroknie
1Kolárovonie čierna skrinka
vedúci organizačného oddelenia primátora
1Komárnonie Mechanizmus: Občianska linka pre boj proti korupcii vo vestibule magistrátu a mailová adresa na podnety občanov
viď link osoba: primátor mesta Richard Raši
1Košicenie
1Košice - Dargovských hrdinovnie Mechanizmus: občianska schránka pre boj proti korupcii
Zodpovedná osoba: starosta
1Košice - Juháno Mechanizmus: interné smernice
Zodpovedná osoba: vedúci zamestnanec, do kompetencie ktorého riešenie podnetu prináleží
1Košice - Nad jazeromnie Mechanizmus: v Zariadení opatrovateľskej služby schránka, kľúče má iba starosta a emailová adresa priamo na starostu, starosta@kosicesever.sk
Zodpovedná osoba: starosta, Marián Gaj
1Košice - Sever
1Košice - Sídlisko KVPnie Mechanizmus: Mestská časť má interaktívnu webovú stránku, prostredníctvom ktorej môžu občania napísať akékoľvek podnety starostovi alebo poslancom miestneho zastupiteľstva a následne dostanú odpoveď od osloveného.
1Košice - Sídlisko Ťahanovcenie Mechanizmus: prostredníctvom našej web stránky , občianske fórum, anonymná protikorupčná schránka vo vestibule úradu
Zodpovedná osoba: Katarína Birková
1Košice - Staré Mesto
1Košice - Západáno
1Krompachynie
1Kysucké Nové Mestonie
1Leviceáno Mechanizmus: online formulár
Zodpovedná osoba: IT špecialista, prednosta mestského úradu
1Levočanie Mechanizmus: Mikuláške ucho = anonymná schránka na písomné podania umiestnená vo vestibule MsÚ, Mikulášske ucho na internetovej stránke mesta;
Zodpovedná osoba: primátor, prednostka MsÚ
1Liptovský Mikulášnie
1Lučenecnie Mechanizmus: cez podateľňu, tel. klapka príslušných referentov a MSP
Zodpovedná osoba: každý referent, ktorý prijal podnet, stála služba MSP
1Malacky
1Martinnie fyzicky schránka vo vestibule MsÚ a na web stránke mesta; zodpovedná osoba: Ing. Iveta Palečková
1Michalovcenie
1Modranie Mechanizmus: napísať na diskusné fórum na web stránke mesta
Zodpovedná osoba: na podnety odpovedá primátor alebo príslušný referent
1Moldava nad Bodvounie Mechanizmus: osobne, telefonicky, poštou na e-mail a web mesta
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta a príslušní vedúci odborov
1Myjavaáno Mechanizmus: Box na písomné sťažnosti a sekcia „Otázky odpovede“ na internetovej stránke MsÚ
Zodpovedná osoba: Mgr. Mušaková
1Nitraáno
1Nová Dubnicaáno
1Nové Mesto nad Váhomnie Mechanizmus: Podanie staznosti obcanov
Zodpovedná osoba: Ing. Slatarovicova
1Nové ZámkyMechanizmus: Telefonická linka čistoty, e-mail primátora, facebook „Chceme zmenu v Partizánskom“
Zodpovedná osoba: Zástupca prednostu, primátor
1Partizánskenie Mechanizmus: priamy kontakt, resp. prostredníctvom podateľne MsÚ
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór Mesta Pezinok
24 hodín denne sú dostupné schránky primátora a poslancov MsZ, takisto Mestská polícia = využívajú sa
1Pezinoknie Mechanizmus: schránka pri vstupe do úradu, fórum na web stránke mesta, akékoľvek písomné alebo el. podanie
Zodpovedná osoba: RNDr. Denisa Bartošová
1Piešťanynie Mechanizmus: internetová stránka – Napíšte nám
Zodpovedná osoba: Švantnerová MBA.
1Popradnie protikorupčná linka
hlavný kontrolór mesta
1Považská Bystricanie Mechanizmus: 1/ elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na: viď link , takýto podnet je elektronicky doručený súčasne dvom zamestnancom mesta – systém vzájomnej kontroly, 2/ písomne do 3 schránok umiestnených na pracoviskách Mestského úradu v Prešove, ku ktorým má prístup len poverený zamestnanec. Podnet možno podať aj anonymne.
Zodpovedná osoba: PaedDr. Jozef Smetana, vedúci oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb Mestského úradu v Prešove, Mgr. Lenka Husovká, interná audítorka.
1Prešovnie Mechanizmus: Upravuje ho interná smernica o sťažnostiach zverejnená na webe
Zodpovedná osoba:
Ing. Anton Pišta, Ref. pre správne delikty, priestupky, sťažnosti a petície
Mgr. Alojz Vlčko, splnomocnenec pre etiku a protokol
1Prievidzanie
1Púchovnie
1Revúcanie Existuje tzv. Zelená linka (bezplatná pre občanov) na sekretariáte prednostu
1Rimavská Sobotaáno
1Rožňavanie
1Ružomberoknie Mechanizmus: tel. linka, e-mail, skrinka na písomné podnety
Zodpovedná osoba: ved. organ. oddelenia a hlavný kontrolór
1Sabinovpodanie@sala.sk, priamo primátorovi
1Šaľaáno
1Šamorínnie
1Sečovcenie Mechanizmus: referát sťažností a podávania petícií
Zodpovedná osoba: právny referát JUDr.Kolenová
1Senecnie Mechanizmus: www.senica.sk/ otázky a odpovede
Zodpovedná osoba: pracovník odd. informatiky a styku s verejnosťou
1Senica
1Sereďnie počítač v budove MsÚ
1Skalicanie Mechanizmus: Podnety a sťažnosti môže každý občan podať alebo ohlásiť na sekretariáte OcÚ rôznou formou. Sťažnosťami sa zaoberá. hlavný kontrolór obce. Ak je nutná súčinnosť jednotlivých oddelení OcÚ, spolupracuje s prednostom OcÚ.
Zodpovedná osoba: sekretariát prijíma podnety, eviduje ich a postupuje postupuje ich na riešenie.
1Smižanyáno
1Snina
1Spišská Nová Vesnie
1Stará ĽubovňaMechanizmus: Fórum na web stránke, email
Zodpovedná osoba: Mgr. Boorová
1Stará Turánie Voľne prístupný počítač Úradu vlády SR v priestoroch mestského úradu, kde je možné zaslať podanie na Úrad vlády SR – sekcia kontroly a boja proti korupcii a schránka pri vchode do budovy MsÚ na podania občanov (aj anonymné) – zodpovedná osoba za prijímanie podaní zo schránky je prednosta MsÚ
1Stropkovnie
1Stupavanie neodpovedali
1Štúrovonie Mechanizmus: mailové kontakty a telefónne čísla na volených predstavite-ľov a zamestnancov mesta umiestnené na webovej stránke mesta
Zodpovedná osoba: prednostka MsÚ
1Šuranyáno Mechanizmus: Informačný kiosk „Boj proti korupcii“
Zodpovedná osoba: Informatik
1Svidníkschránka primátora mesta
Zuzana Bielichová
1Topoľčanynie
1Trebišov
1Trenčínnie Mechanizmus: telefonická linka, písomný podnet
Zodpovedná osoba: asistentka prednostky
1Trnavanie
1Tvrdošínnie
1Veľké Kapušanynie Webstránka mesta - Mgr. Grega
1Veľký Krtíšnie
1Veľký Medernie
1Vráblenie
1Vranov nad Topľou
1Žiar nad Hronománo Mechanizmus: elektronický formulár na www.zilina.sk v časti /Klientske centrum/Vaše otázky a názory/Formulár – Mestský úrad v Žiline/ prepojený priamo na sekretariát primátora
Zodpovedná osoba: primátor mesta
1Žilinanie Mechanizmus: obdobný ako u iných podaní ( podanie možno dať osobne, telefonicky, písomne)
Zodpovedná osoba: podľa povahy podania
1Zlaté Moravcenie Mechanizmus: poštová skrinka na budove, horúca linka na webovej stránke mesta
Zodpovedná osoba:
1Zvolennie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte