Bratislava - Rača

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
47 %
Pozícia
60.  (+27)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
86 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
20 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
50 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
0 %
V. Rozpočet
 
 
70 %
VI. Dotácie a granty
 
 
36 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
37 %
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
20 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
80 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Rača
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
47 %
  Pozícia
60.
 Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+27
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
86 %
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
20 %
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
50 %
   IV.
Predaj a prenájom majetku
0 %
Rozpočet
70 %
   VI.
Dotácie a granty
36 %
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
37 %
   VIII.
Personálna politika
0 %
   IX.
Etika a konflikt záujmov
20 %
Územné plánovanie a stavebný úrad
80 %
   XI.
Obecné podniky a investície
100 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte