Komárno

Pridať do porovnania
Známka
C+
Celkové hodnotenie
52 %
Pozícia
35.  (+22)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
83 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
23 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
82 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
30 %
V. Rozpočet
 
 
80 %
VI. Dotácie a granty
 
 
21 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
61 %
VIII. Personálna politika
 
 
20 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
3 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
70 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
38 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Komárno
  Známka
C+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
52 %
  Pozícia
35.
 Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+22
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
83 %
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
23 %
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
82 %
   IV.
Predaj a prenájom majetku
30 %
Rozpočet
80 %
   VI.
Dotácie a granty
21 %
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
61 %
   VIII.
Personálna politika
20 %
   IX.
Etika a konflikt záujmov
3 %
Územné plánovanie a stavebný úrad
70 %
   XI.
Obecné podniky a investície
38 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte