Vráble

Pridať do porovnania
Známka
B-
Celkové hodnotenie
55 %
Pozícia
24.  (+8)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
93 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
52 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
27 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
10 %
V. Rozpočet
 
 
100 %
VI. Dotácie a granty
 
 
14 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
52 %
VIII. Personálna politika
 
 
0 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
39 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
80 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Vráble
  Známka
B-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
55 %
  Pozícia
24.
 Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+8
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
93 %
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
52 %
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
27 %
   IV.
Predaj a prenájom majetku
10 %
Rozpočet
100 %
   VI.
Dotácie a granty
14 %
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
52 %
   VIII.
Personálna politika
0 %
   IX.
Etika a konflikt záujmov
39 %
Územné plánovanie a stavebný úrad
80 %
   XI.
Obecné podniky a investície
100 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte