Sabinov

Pridať do porovnania
Známka
D-
Celkové hodnotenie
30 %
Pozícia
98.  (-14)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
25 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
20 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
27 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
0 %
V. Rozpočet
 
 
90 %
VI. Dotácie a granty
 
 
29 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
11 %
VIII. Personálna politika
 
 
20 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
24 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
80 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
13 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Sabinov
  Známka
D-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
30 %
  Pozícia
98.
 Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-14
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
25 %
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
20 %
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
27 %
   IV.
Predaj a prenájom majetku
0 %
Rozpočet
90 %
   VI.
Dotácie a granty
29 %
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
11 %
   VIII.
Personálna politika
20 %
   IX.
Etika a konflikt záujmov
24 %
Územné plánovanie a stavebný úrad
80 %
   XI.
Obecné podniky a investície
13 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte