Stará Ľubovňa

Pridať do porovnania
Známka
D
Celkové hodnotenie
33 %
Pozícia
95.  (-66)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
33 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
53 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
27 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
10 %
V. Rozpočet
 
 
80 %
VI. Dotácie a granty
 
 
29 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
4 %
VIII. Personálna politika
 
 
14 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
70 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
13 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Stará Ľubovňa
  Známka
D
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
33 %
  Pozícia
95.
 Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-66
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
33 %
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
53 %
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
27 %
   IV.
Predaj a prenájom majetku
10 %
Rozpočet
80 %
   VI.
Dotácie a granty
29 %
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
4 %
   VIII.
Personálna politika
14 %
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
Územné plánovanie a stavebný úrad
70 %
   XI.
Obecné podniky a investície
13 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte