I.10. Zaslala samospráva údaj o výške dane za psa?

 
Názov
I.10
 
Priemer
1Bánovce nad Bebravouáno 18 € v rodinných domoch, resp. 36 € v iných nehnuteľnostiach
1Banská Bystricaáno v bytových domoch 4, ? /1 pes/1 rok, v rodinných 6,5 € /1 pes/1 rok, na samotách 3,5 € /pes/1 rok
1Banská Štiavnicaáno a) 33,2 € v Bardejovských Kúpeľoch,
b) 2 € v MPR,
c) 16,6 € v rodinných domoch
d) 33,2 € v rekreačných chatách
e) 5 € za psa vo vlastníctve alebo držbe osamelo žijúcich dôchodcov nad 7 rokov,
f) 5 € za psa vo vlastníctve alebo držbe členov Kynologického klubu Bardejov.
1Bardejováno vyrubujú ju mestské časti
1Bratislavaáno rodinný om 7€ rok, 42 € v byte
1Bratislava - Devínska Nová Vesáno 35, EUR ročne v bytových domoch
1, EUR ročne v rodinnom dome
7, EUR v školských a predškolských zariadeniach
1Bratislava - Dúbravkaáno 33,2 € v byte; 19,9 € za vycvičeného psa v byte; 3,3 € ročne za psa v rodinnom dome
1Bratislava - Karlova Vesáno 5 € za psa v byte
5€ za psa v rodinnom dome
1€ za psa, kt absolvoval všestrannú skúšku
1Bratislava - Nové Mestoáno 33,19 € za psa v byte; 66,38€ za psa vyššieho ako 43 cm; 16,59 € za psa v rodinnom dome
1Bratislava - Petržalkaáno - v byte v bytovom dome: 4,- €;
- v rodinnom dome: 1,- €;
- pes v bytovom dome na výcvik pre slepcov a pátračov drog: 2,- €;
- osamelá osoba s príjmom na hranici životného minima alebo dôchodca: 1,- €;
- strážny pes právnickej osoby: 5,- €;
1Bratislava - Podunajské Biskupiceáno pes v byte 4€, pes rodinný dom 1€
1Bratislava - Račaáno 39,83 € za psa v byte, 16,59 za psa v rodinnom dome
1Bratislava - Ružinováno a) 4, eur ak držiteľom je fyzická osoba,
b) 2, eur za psa minimálne s výcvikom základnej poslušnosti, za psa nadobudnutého z útulku, za psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovanéhoalebo kastrovaného psa, ak držiteľom je fyzická osoba,
c) 4, eur ak držiteľom je právnická osoba.
1Bratislava - Staré Mestoáno link
1Bratislava - Vrakuňaáno poslali len odkaz na stránku mesta a na písomne uviedli Všeobecne záväzné nariadenie mesta
1Breznoáno neodpovedali
1Bytčanie poslali odkazy na dokumenty
1Čadcaáno poslali vzn
1Detvaáno zverejnili sumu 15 86,- €
1Dolný Kubínáno poslali vzn
1Dubnica nad Váhománo v bytových domoch je 2 eur
v inom chovnom priestore, v rodinnych domoch, rekreacnych chatach, zahradach, a pre podnikatelov predstavuje 1 eur
v mestských castiach Mliecany, Cotfa, Male Blahovo je 5 eur
1Dunajská Stredaáno b) za psa, ktorého majiteľ býva v rodinnom dome na území mesta Fiľakovo 1, € ročne,
c) za psa, ktorého majiteľ býva v bytových domoch na území mesta Fiľakovo 33, € ročne.
1Fiľakovoáno neodpovedali
1Galantanie pes – v rodinných domoch 6,6 €, v bytových domoch 33,1 €.
1Handlovááno neodpovedali
1Hlohovecnie 33,2 € rok v byte; 9,96 € rok v rodinnom dome
1Holíčáno - pes chovaný v byte:33,2 €/pes/kalendárny rok
- pes chovaný v rodinnom dome: 6,7 €/pes/kalendárny rok
- pes chovaný vo firme, organizácii: 33,2 €/pes/kalendárny rok
1Humennéáno poslali link
1Kežmarokáno v byte 35 €; v dome 7 €; v osade 3,5 €
1Kolárovoáno v dome v lokalite mimo centra 3,6 €;
v dome s uzavretým dvorom 7,3 €;
v meste v dome a byte 1,9 €;
v meste bez dvora 73 €
1Komárnoáno Daň za psa v roku 212 je v rodinnom dome, alebo inom uzavreto objekte 9,95 €, v bytovom dome 39,83 €
1Košiceáno nemá v správe
1Košice - Dargovských hrdinovnetýka sa nemá v správe
1Košice - Juhnetýka sa nemá v správe
1Košice - Nad jazeromnetýka sa neodpovedali
1Košice - Severnie nemá v správe
1Košice - Sídlisko KVPnetýka sa nemá v správe
1Košice - Sídlisko Ťahanovcenetýka sa neodpovedali
1Košice - Staré Mestonie nemá v správe
1Košice - Západnetýka sa poslali link
1Krompachyáno 23,25, v rodinnom dome 6,6€
1Kysucké Nové Mestoáno a/ 1 eur pes/rok,
b/ v bytových domoch 34 eur pes/rok,
c/ objektoch právnických osôb kde sa prevádzkuje podnikateľská činnosť 34
pes/rok
1Leviceáno v byte 33 €; v dome 19,9 € na rok
1Levočaáno v bytovke (obytnom dome) 4, €
v rodinnom dome 1, €
za psa chovaného v podnikateľskom objekte 2, €
1Liptovský Mikulášáno Daň za psa u fyzickej osoby v rodinnom dome je 17 € za rok, a daň za psa v byte je 4 €/rok Daň pre právnické osoby 4 € ročne.
1Lučenecáno neodpovedali
1Malackynie vzn
1Martináno - 6.4.1 za jedného psa a kalendárny rok, chovaného v bytovom dome 35 €
- 6.4.2 za jedného psa a kalendárny rok, chovaného v rodinných domoch a priemyselných objektoch 1 €
1Michalovceáno Vyska dane za psa je 4€/rok, 1€/rok (pes chovany na inom mieste, ako je bytovy dom)
1Modraáno • v bytoch a bytových domoch 33,19 € / ročne / 1 psa
• za psa držaného v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové činnosti: 33,19 € / ročne / 1 psa
• za psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách a pozemkoch na území mesta 9,95 € / ročne / 1 psa
1Moldava nad Bodvouáno byt - 49,76€
rodinný dom v meste - 9,95€
rodinný dom v mistnych častiach (kopanice) - 3,3€
1Myjavaáno poslali link
1Nitraáno 1 442,-€
1Nová Dubnicaáno 15 86,- €
1Nové Mesto nad Váhománo neodpovedali
1Nové Zámkynie a) 33,19 €- za psa umiestneného v bytovom dome,
b) 9,95 € - za psa umiestneného v rodinnom dome,
c) 33,19 € - za psa umiestneného v podnikateľskom objekte,
d) 9,95 € - za psa umiestneného v školskom objekte,
e) 9,95 € - za psa umiestneného v záhradnej chatke / záhradkárskej osade.
1Partizánskeáno rodinný dom 8,29€/rok, bytový dom 29,87/rok
1Pezinokáno Rodinné domy 9 €
- Bytové domy 34 €
1Piešťanyáno poslali link
1Popradáno poslali vzn
1Považská Bystricaáno 66 € ročne za jedného psa držaného v bytoch a bytových domoch, v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové činnosti,
16 € ročne za jedného psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách a pozemkoch.
1Prešováno byt 4€, mimo bytu 15€
1Prievidzaáno 35€, rodinný dom 6€
1Púchováno 35 €
1Revúcaáno • mestská časť 6 €
• mesto rodinný dom 13 €
• mesto bytový dom 5 €
• objekt slúžiaci na podnikanie 66 €
1Rimavská Sobotaáno a) 13,15 € za psa chovaného v rodinnom dome alebo pri rodinnom dome,
b) 29,54 € za psa chovaného v budovách povahy bytových domov,
c) 13,15 € za psa chovaného v inej výstavbe alebo pri inej výstavbe.
1Rožňavaáno Sadzba dane je 7,- € za jedného psa chovaného v rodinnom dome a kalendárny rok a 34,- € za jedného psa chovaného v inej výstavbe a kalendárny rok
1Ružomberokáno neodpovedali
1Sabinovnie v byte 27€; dôchodca v byte 2€; dom 6€; podnikateľ 6€
1Šaľaáno Výška dane za psa chovaného v bytovom dome je 39 eur a v rodinnom dome 1 eur.
1Šamorínáno link na vzn
1Sečovceáno na webe
1Senecáno neodpovedali
1Senicanie - bytové domy 33,19 €
- rodinné dom y 6,63 €
- podnikateľské objekty 16,59 €
1Sereďáno pes chovaný v rodinnom dome pre rok 212 – 3,98 €, pes chovaný v bytovom dome – 39,83 €
1Skalicaáno v rodinných domoch, chatách a záhradách 6,63 Eur
- v činžovných domoch 53,11 Eur
- v areáloch a objektoch právnických a fyzických osôb 33,19 Eur
1Smižanyáno neodpovedali
1Sninanie a) v rodinných domoch: 25, €
b) v bytových domoch: 7, €
c) v záhradkárskych a chovateľských osadách: 35, €
1Spišská Nová Vesáno neodpovedali
1Stará Ľubovňanie – rodinný dom v miestnej časti: 3,31 €
- rodinný dom v meste: 6,62 €
- v bytovom dome 33,19 €
1Stará Turááno je 6,63 €/rok v rod. dome a 23,23 € v obytných domoch
1Stropkováno odkaz na vzn
1Stupavaáno - daň za psa v bytovke: 33,5 €/rok
- daň za psa v rodinnom dome: 6, €/rok
- daň za psa kombinované: 2, €/rok
1Štúrovoáno a) v rodinných domoch v Šuranoch 4,4 €
b) v rodinných domoch v Kostolnm seku, 2,97 €
v Nitrianskom Hrádku a v Argentíne
c) na Novom Svete a na Kopci 2,2 €
d) v bytovom dome 18,26 €
1Šuranyáno neodpovedali
1Svidníknie rodiný dom 12€; byt 34€;
1Topoľčanyáno neodpovedali na otázku
1Trebišovnie a/ chovaného alebo držaného na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom pre psa 3, eur,
b/ chovaného alebo držaného nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa 12, eur.
1Trenčínáno byt 33,19€; dom 9,95, podnikateľ 49,79€
1Trnavaáno odvolanie na vzn a web
1Tvrdošínáno 19,9 € ročne za psa, ktorého drží fyzická osoba alebo právnická osoba
v bytovom dome,
b) 7,5 € ročne za psa, ktorého drží fyzická alebo právnická osoba v rodinnom
dome, záhradkárskych chatkách,
c) 4, € ročne za psa na Veškovskej ulici.
1Veľké Kapušanyáno a/ 1 pes/rodinný dom v meste- 16,597 EUR
b/ 1 pes/bytový dom (oplotený) v meste-16,597 EUR
c/ 1 pes/bytový dom v meste- 33,194 EUR
d/ 1 pes v záhradkárskych osadách- 9,958 EUR
e/ 1 pes vo voliérach mimo mesta 9,958 EUR
f/ 1 pes na stráženie v objektoch na podnikanie-16,597 EUR
1Veľký Krtíšáno v byte 2€; v dome 7,5€
1Veľký Mederáno link s odkazom
odkazoch viď link
1Vrábleáno neodpovedali
1Vranov nad Topľounie Ročná sadzba dane za psa je 33,- €.
1Žiar nad Hronománo V rodinných domoch, chatkách, chatách, osadách, v mestských častiach- 3,
V bytových domoch (panelák, bytovka)- 4,
Pes chovaný v podnikateľskom objekte- 1,
1Žilinaáno - v rodinných domoch 6€
- v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch 35€
1Zlaté Moravceáno odkaz na vzn
1Zvolenáno bytový dom 33,- EUR/rok/pes
rodinný dom 6,- EUR/rok/pes
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte