VI.1. Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť, a to bez predchádzajúceho schvaľovania členmi komisie?

 
Názov
VI.1
 
1Banská Bystrica1 b.áno
1Bardejov1 b.áno
1Bratislava1 b.áno Odpoveď samosprávy: verejnosť sa môže prihlasovať. Zverejňuje sa aj oznam pre verejnosť o možnej účasti. Týka sa komisií v oblasti kultúry, školstva, športu a mládeže
1Bratislava - Devínska Nová Ves1 b.áno Odpoveď samosprávy: dotácie schvaľuje MiZ
1Bratislava - Karlova Ves1 b.áno
1Bratislava - Petržalka1 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice1 b.áno
1Bratislava - Staré Mesto1 b.áno
1Bratislava - Vrakuňa1 b.áno
1Brezno1 b.áno
1Bytča1 b.áno
1Čadca1 b.áno
1Fiľakovo1 b.áno
1Kolárovo1 b.áno
1Košice - Nad jazerom1 b.áno
1Košice - Sever1 b.áno
1Košice - Sídlisko KVP1 b.áno
1Košice - Sídlisko Ťahanovce1 b.áno
1Košice - Staré Mesto1 b.áno
1Krompachy1 b.áno
1Kysucké Nové Mesto1 b.áno
1Levice1 b.áno
1Levoča1 b.áno
1Lučenec1 b.áno
1Malacky1 b.áno Odpoveď samosprávy: nie je vylúčené, ak o účasť požiada verejnosť. Zatiaľ nikto nežiadal
1Nové Mesto nad Váhom1 b.áno Odpoveď samosprávy: nemali sme taký prípad
1Nové Zámky1 b.áno
1Partizánske1 b.áno Odpoveď samosprávy: využívame aj participatívny rozpočet, kde verejnosť o niektorých dotáciách rozhoduje aj sama
1Považská Bystrica1 b.áno
1Prešov1 b.áno Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú verejné. Komisie vyhlásia rokovania za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
(čl. 9 Rokovacieho poriadku Komisií MsZ mesta Prešov)
1Púchov1 b.áno
1Ružomberok1 b.áno
1Sabinov1 b.áno
1Šaľa1 b.áno
1Šamorín1 b.áno
1Sečovce1 b.áno
1Smižany1 b.áno
1Snina1 b.áno
1Spišská Nová Ves1 b.áno
1Stará Ľubovňa1 b.áno
1Stropkov1 b.áno
1Štúrovo1 b.áno
1Topoľčany1 b.áno
1Trenčín1 b.áno
1Trnava1 b.áno
1Tvrdošín1 b.áno
1Vranov nad Topľou1 b.áno
1Žiar nad Hronom1 b.áno
1Žilina1 b.áno
Priemer0,51 b.
50Trebišov0,5 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: tento rok prijaté nové VZN o kritériách dotácií do športu. Ostatné žiadosti o dotácie do 3000 eur rozhoduje primátor, nad 3000 eur MsZ - a teda rokovanie je verejné
51Bánovce nad Bebravou0 b.nie
51Banská Štiavnica0 b.nie
51Bratislava - Dúbravka0 b.nie
51Bratislava - Nové Mesto0 b.nie Odpoveď samosprávy: Pokiaľ prejaví záujem obyvateľ MČ zúčastniť sa rokovania komisie, o jeho účasti na rokovaní komisia rozhoduje hlasovaním.
Bod č. 13 – Rokovací poriadok Dotačnej komisie
viď link
51Bratislava - Rača0 b.nie
51Bratislava - Ružinov0 b.nie Odpoveď samosprávy: nie bez súhlasu,ale nie je s tým problém. Nejedná sa o schvaľovací proces, skôr o vyjadrenie súhlasu
51Detva0 b.nie
51Dolný Kubín0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Rokovania komisií MsZ sú spravidla neverejné. Predseda komisie môže umožniť účasť verejnosti na zasadnutí komisie, ak tomu nebráni povaha prerokúvaných materiálov a verejnosť nenarušuje plynulý priebeh rokovania. Osoby, ktoré sa chcú zúčastniť zasadnutia, oznámia predsedovi komisie svoju účasť (...). Na návrh predsedajúceho komisia hlasuje o účasti verejnosti na rokovaní.
51Dunajská Streda0 b.nie
51Galanta0 b.nie
51Handlová0 b.nie Odpoveď samosprávy: o pridelení dotácie rozhoduje MsZ v rámci schvaľovania rozpočtu mesta - ten je verejne dostupný
51Hlohovec0 b.nie
51Holíč0 b.nie
51Humenné0 b.neodpovedali samospráva neodpovedala ani po opakovanej výzve
51Kežmarok0 b.nie
51Komárno0 b.nie Odpoveď samosprávy: Nie, ak predseda uzná za potrebné, môže pozvať dotknutých
51Košice0 b.nie
51Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
51Košice - Západ0 b.nie
51Liptovský Mikuláš0 b.nie
51Martin0 b.nie
51Michalovce0 b.nie
51Modra0 b.nie
51Moldava nad Bodvou0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - komisie vedie predseda , nemáme informácie o priebehu
51Myjava0 b.nie Odpoveď samosprávy: komisia je poradný orgán
51Nitra0 b.nie
51Nová Dubnica0 b.nie
51Pezinok0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zasadnutia sa zúčastňujú žiadatelia
51Piešťany0 b.nie
51Poprad0 b.nie
51Prievidza0 b.nie Odpoveď samosprávy: Rokovania komisií MsZ sú neverejné, ale okruh osobitne pozvaných na rokovanie komisie určí predseda na základe obsahu materiálov prerokovávaných na zasadnutí komisie. Verejnosť sa teda môže po vznesení takejto požiadavky rokovaní zúčastniť aj bez toho, aby o tom rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií.
51Revúca0 b.nie
51Rimavská Sobota0 b.nie
51Rožňava0 b.nie
51Senec0 b.nie
51Senica0 b.nie Odpoveď samosprávy: rokovania sú neverejné. Verejnosť má možnosť požiadať o účasť - rozhodne sa o nej hlasovaním. Kapacitné možnosti miestností neumožňujú neobmedzený prístup verejnosti
51Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle Rokovacieho poriadku komisií môže sa rokovania komisie zúčastniť verejnosť, ak o to požiada a rozhodnú o tom členovia komisie hlasovaním. Pri všetkých žiadostiach bola účasť osdúhlasená
51Skalica0 b.nie
51Stará Turá0 b.nie
51Stupava0 b.nie
51Šurany0 b.nie
51Svidník0 b.nie
51Veľké Kapušany0 b.nie
51Veľký Krtíš0 b.nie Odpoveď samosprávy: nie, ale bežne sa občania zúčastňujú
51Veľký Meder0 b.nie
51Vráble0 b.nie
51Zlaté Moravce0 b.nie
51Zvolen0 b.nie
99Dubnica nad VáhomOdpoveď samosprávy: Mesto nemá zriadenú komisiu pre dotácie ale riadi sa VZN č. 7/2009, ktoré určuje postup, kompetencie a finančné limity pre jednotlivé dotácie. Dotácie sú zverejnené na stránke mesta a taktiež sú súčasťou prípravy rozpočtu. viď link
99Košice - JuhMČ neposkytuje dotácie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte