Košická župa

Pridať do porovnania
Známka
A
Celkové hodnotenie
77 %
Pozícia
2.  (+1)
Vývoj pozície v rámci 8 žúp
I. Prístup k informáciám
 
 
90 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
73 %
III. Financie a verejné obstarávanie
 
 
86 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
86 %
V. Dotácie a granty
 
 
79 %
VI. Zariadenia sociálnych služieb
 
 
64 %
VII. Personálna politika
 
 
46 %
VIII. Etika a konflikt záujmov
 
 
51 %
IX. Mediálna politika
 
 
66 %
X. Podniky a organizácie VÚC
 
 
48 %
XI. Dopravná politika
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky župy
 Košická župa
  Známka
A
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
77 %
z 228 bodov
 Pozícia
2.
 Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+1
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
90 %
z 56 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
73 %
z 20,5 bodov
   III.
Financie a verejné obstarávanie
86 %
z 49,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
86 %
z 16,5 bodov
+
Dotácie a granty
79 %
z 9,5 bodov
+
   VI.
Zariadenia sociálnych služieb
64 %
z 9 bodov
   VII.
Personálna politika
46 %
z 14 bodov
   VIII.
Etika a konflikt záujmov
51 %
z 18,5 bodov
   IX.
Mediálna politika
66 %
z 16,5 bodov
Podniky a organizácie VÚC
48 %
z 11 bodov
   XI.
Dopravná politika
100 %
z 7 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte