II.6 Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (obmedzenie času a počtu vystúpení je možné)

 
Názov
II.6
 
1Banskobystrická župa3 b.áno do rozpravy je nutné prihlásiť sa osobne pred začiatkom rokovania viď link
1Trenčianska župa3 b.áno ak najmenej 72 hodín vopred požiada predsedu viď link
Priemer0,75 b.
3Bratislavská župa0 b.nie podľa rokovacieho poriadku musí vystúpenie odsúhlasiť nadpolovičná väčšina zastupiteľstva viď link
3Košická župa0 b.nie odpoveď v dotazníku: možnosť vystúpenia iba v rámci stáleho bodu Otvorená samospráva po predchádzajúcom prihlásení sa
3Nitrianska župa0 b.nie odpoveď v dotazníku
3Prešovská župa0 b.nie o udelení slova rozhodujú poslanci procedurálnym hlasovaním viď link
3Trnavská župa0 b.nie odpoveď v dotazníku
3Žilinská župa0 b.nie vystúpenie schvaľujú poslanci
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte