III.11 Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

 
Názov
III.11
 
1Bratislavská župa2 b.ánoviď link
1Nitrianska župa2 b.ánoviď link viď link
1Trenčianska župa2 b.áno odpoveď v dotazníku: "Áno, riadia sa rovnakými pravidlami v zmysle Smernice č. 2/2018 Pravidlá rozpočtového procesu TSK"
4Košická župa1 b.čiastočne odpoveď v dotazníku: "Od 1.1.2022 sa zverejňujú na pripomienkovanie verejnosti aj zmeny schváleného rozpočtu prostredníctvom úpravy rozpočtu do zastupiteľstva."
Priemer0,88 b.
5Banskobystrická župa0 b.nie odpoveď v dotazníku: "Nie, BBSK postupuje podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch."
5Prešovská župa0 b.nie odpoveď v dotazníku: "Zmeny rozpočtu sú zverejňované na webovom sídle minimálne 10 dní pred rokovaním zastupiteľstva, verejnosť ich nepripomienkuje."
5Trnavská župa0 b.nie odpoveď v dotazníku: "Áno viď link link nefunkčný, Zásady rozpočtového hospodárenia TTSK takýto mechanizmus neobsahujú
5Žilinská župa0 b.nie odpoveď v dotazníku: "Plánujeme to začať realizovať v blízkej budúcnosti."
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte