X.6 Poskytol VÚC informáciu o podieloch v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávneho kraja?

 
Názov
X.6
 
Priemer0,5 b.
1Banskobystrická župa0,5 b.áno Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.; Podiel: 100 %
Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik; Podiel: 100 %
Agro-drevinový ekosystém BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik; Podiel: 100 %
Služby rozvoja budov BBSK, s. r. o. (spoločnosť je založená ale doposiaľ nie je projektovo ani manažérsky naplnená); Podiel 100%
Škola v prírode LP, spol. s. r. o. (spoločnosť nie je činná prebiehajú valné zhromaždenia); Podiel: 49 %
Organizátor IDS BBSK, a. s. (novozaložená spoločnosť, ktorá bude pripravovať integrovaný dopravný systém BBSK); Podiel: 100 %
1Bratislavská župa0,5 b.áno Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, 100%
Regionálne cesty Bratislava, 100%
Bratislavská integrovaná doprava, 65%
1Košická župa0,5 b.áno IDS Východ, s.r.o. Podiel: 50%
Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o. Podiel: 100%
GeoSurvey, s.r.o. Podiel: 100%
Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Podiel: 100%
Názov: GLIP KOŠICE a. s. Podiel: 60%
Názov: Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s. Podiel: 19%
Názov: Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Podiel: 100%

1Nitrianska župa0,5 b.áno Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. 100%;
Energo-SK, a.s. v likvidácii 100%;
1Prešovská župa0,5 b.áno Prešovské zdravotníctvo a. s. 34%
Futbal TATRAN Aréna, s. r. o. 49%
IDS Východ, s. r. o. 50%
Vranovská nemocnica, n. o 18% podiela na vlastnom imaní
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 70% podiel na vlastnom imaní
Nadácia PSK pre podporu rodiny 100% podiel na vlastnom imaní
1Trnavská župa0,5 b.áno Trnavská cestná spoločnosť, s. r. o., 100%
Zdravá župa, s. r. o., 100%
Letisko Piešťany, a. s., 59,31%
Fakultná nemocnica AGEL, a. s., 22,14%
1Žilinská župa0,5 b.áno Letisková spoločnosť Žilina, a.s 65,9 %
Sociálnoekonomický podnik s.r.o. 100 %
Integrovaná doprava Žilinského kraja 65 %
8Trenčianska županetýka sa
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte