X.4 Nachádzajú sa výročné správy rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na samostatnej podstránke na webovom sídle VÚC?

 
Názov
X.4
 
1Trenčianska župa2 b.ánoviď link po rozkliknutí každej podkategórie 14.3.2022
2Bratislavská župa1 b.čiastočne iba výročné správy kultúrnych organizácií; viď link
2Košická župa1 b.čiastočne údaje neúplné, chýbajúce správy pri školských zariadeniach 14.3.2022 viď link
2Žilinská župa1 b.čiastočne kultúrne organizácie viď link zariadenia viď link zariadenia, dáta nenájdené 14.3.2022
Priemer0,63 b.
5Banskobystrická župa0 b.nie dáta nenájdené 7.5.2022
výročné správy školských zariadení viď link o sociálnych zariadeniach nenájdené
13.3.2022
5Nitrianska župa0 b.nie za školy sú uvedené Správy o stave škôl, dáta nenájdené 7.5.
Kultúra – Výročná správa za rok 2016: viď link zariadenia – dáta nenájdené
5Prešovská župa0 b.nie dáta nenájdené 14.3:2022
5Trnavská župa0 b.nie dáta nenájdené 14.3.2022, 7.5.2022
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte