III.15 Môže župan vykonávať zmeny rozpočtu presahujúce desať percent jeho celkovej výšky aj bez predchádzajúceho súhlasu poslancov VÚC?

 
Názov
III.15
 
1Banskobystrická župa1 b.nie iba presuny 5 - 7% rozpočtu
1Bratislavská župa1 b.nie zmeny do výšky 5 %
1Košická župa1 b.nie presuny v rámci odvetvia do 10 %, medzi odvetviami do 5 %
1Trenčianska župa1 b.nie do 10 % schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok
1Trnavská župa1 b.nie zmeny max. do 10 % rozpočtu
1Žilinská župa1 b.nie do 5 % rozpočtu, mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Priemer0,75 b.
7Nitrianska župa0 b.áno NSK v rozpočtových pravidlách nemá stanovenú % hranicu
viď link
7Prešovská župa0 b.áno iba v medziach taxatívne daných zastupiteľstvom, nie je stanovený percentuálny podiel
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte