III.18 Kvalita zverejňovania zmlúv VÚC a systému ich zverejňovania:

 
Názov
III.18
 
1Bratislavská župa15 b.viac ako 80% 92%
Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojom čitateľný obsah): 0.99/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu, prepojenie s dodatkami a faktúrami): 93%
1Košická župa15 b.viac ako 80% 85.8%
Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojomčitateľný obsah): 0.94/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu, prepojenie s dodatkami a faktúrami): 91%
1Prešovská župa15 b.viac ako 80% 94.9%
Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojomčitateľný obsah): 0.97/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu, prepojenie s dodatkami a faktúrami): 98%
4Banskobystrická župa11,25 b.60 - 80 percent 61.8%
Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojomčitateľný obsah): 0.94/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu, prepojenie s dodatkami a faktúrami): 66%
Priemer10,31 b.
5Nitrianska župa7,5 b.40 - 60 percent 54.4%
Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojomčitateľný obsah): 0.76/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu, prepojenie s dodatkami a faktúrami): 72%
5Trenčianska župa7,5 b.40 - 60 percent 51.6%
Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojomčitateľný obsah): 0.94/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu, prepojenie s dodatkami a faktúrami): 55.%
5Trnavská župa7,5 b.40 - 60 percent 57.9%
Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojomčitateľný obsah): 0.88/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu, prepojenie s dodatkami a faktúrami): 66%
8Žilinská župa3,75 b.20 - 40 percent 28.5%
Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojomčitateľný obsah): 0.82/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu, prepojenie s dodatkami a faktúrami): 35%
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte