IV.8 Aký bol predmet uzatvorených zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov?

 
Názov
IV.8
 
Priemer
1Banskobystrická župatýka sa prenájom pozemkov za účelom rekonštrukcie, prenájom pozemkov za účelom rozšírenia ťažby granodioritu, prenájom nebytových priestorov úradu, prenájom pozemkov v BŠ, prenájom nebytových priestorov vo Zvolene
1Bratislavská županetýka sa
1Košická župatýka sa zmena doby nájmu nehnuteľnosti (Mesto Michalovce)
1Nitrianska župatýka sa NZ č. 1951/2020 – pozemky pod chodníkmi, viď link
1Prešovská župatýka sa nehnuteľný majetok - pozemok, prenájom parkovacieho miesta, prenájom parkovacieho miesta
1Trenčianska županetýka sa
1Trnavská župatýka sa prenájom súborov bývalých objektov stredných škôl
1Žilinská župatýka sa 6 zmlúv so Slovenským vodohospodárskym podnikom na prenájom pozemkov, 2 zmluvy s Klinickou biochémiou, s.r.o. o nájme nebytových priestorov,
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte