VIII.7. Existuje v rámci úradu VÚC mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík nad rámec zákona (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?

 
Názov
VIII.7
 
1Banskobystrická župa0,5 b.áno špeciálne určený PC vo vchode budovy; hlavný kontrolór
1Bratislavská župa0,5 b.áno schránka na 5. poschodí mimo dosah kamier; riaditeľ úradu
1Košická župa0,5 b.áno postup v etickom kódexe, Splnomocnenec pre etiku
4Žilinská župa0,25 b.čiastočne Etický kódex a online formulár Odkaz pre županku, zamestnanec zodpovedný za etickú agendu
Priemer0,22 b.
5Nitrianska župa0 b.nie existuje povinnosť oznamovať v Etickom kódexe, nie špeciálny nástroj; zodpovedná osoba: nadriadený zamestnanec
5Prešovská župa0 b.nie smernica v zmysle zákona č 54/ 2019, zodpovedná osoba: Hlavný kontrolór
5Trenčianska župa0 b.nie TSK uviedol zo zákona povinnú smernicu o oznamovaní protispoločenskej činnosti a Etický kódex; útvar hlavného kontrolóra
5Trnavská župa0 b.nie TTSK uviedol zo zákona povinnú smernicu; hlavný kontrolór
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte