VIII.5. Existuje v rámci úradu VÚC mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík nad rámec zákona (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?

 
Názov
VIII.5
 
1Bratislavská župa0,5 b.áno online formulár na nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania; zodpovedná osoba: PhDr. Stanislav Bruna, odbor implementácie OP
1Košická župa0,5 b.áno elektronický online formulár na podávanie podnetov na kontrolu, zverejnený na webovom sídle KSK. Podnet zaslaný na e-mail hlavného kontrolóra viď link
1Nitrianska župa0,5 b.áno informačný kiosk v priestoroch Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre (pri vrátnici), na adrese: Rázusova 2A, Nitra; Zodpovedná osoba: Ing. Dušan Guťan, PhD.
Priemer0,19 b.
4Banskobystrická župa0 b.nie BBSK uviedol zo zákona povinnú smernicu o oznamovaní protispoločenskej činnosti
4Prešovská župa0 b.nie PSK na stránke informuje o možnostiach nahlásiť korupciu na portáli Úradu vlády bojprotikorupcii.vlada.gov.sk viď link
4Trenčianska župa0 b.nie TSK uviedol zo zákona povinnú smernicu o oznamovaní protispoločenskej činnosti
4Trnavská župa0 b.nie TTSK odkázal iba na Oddelenie sťažností a vnútornej kontroly
4Žilinská župa0 b.nie ŽSK uviedol zo zákona povinnú smernicu o oznamovaní protispoločenskej činnosti
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte