VIII.5. Existuje v rámci úradu VÚC mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký?

 
Názov
VIII.5
 
Priemer0,5 b.
1Banskobystrická župa0,5 b.áno Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja
Zodpovedná osoba: Hlavný kontrolór BBSK
1Bratislavská župa0,5 b.áno Zásady uplatňovania zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nachádzajú sa na webovej stránke BSK v časti OZNAMY
1Košická župa0,5 b.áno Mechanizmus: smernica č. 1/2015
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja
V rámci Košického samosprávneho kraja bola prijatá smernica č. 1/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti, ktorá ustanovuje za zodpovednú osobu hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja.
Označenie zodpovednej osoby, jej poštová adresa, jej e-mailová adresa, ako aj elektronický formulár na podávanie podnetov sú zverejnené na webovom sídle KSK v časti Úradná tabuľa/Prevencia kriminality.
1Nitrianska župa0,5 b.áno Mechanizmus: Smernica o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór NSK
1Prešovská župa0,5 b.áno Počítač na vrátnici, kde môžu občania zaslať priamo na Úrad vlády, sekcia kontroly a boja proti korupcii vyplnený formulár, ktorý je k dispozícii na stránke Úradu vlády, kde je aj zodpovedná osoba, ktorá to rieši
1Trenčianska župa0,5 b.áno Mechanizmus:
Smernica Trenčianskeho samosprávneho kraja č.4/2015 Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní proti- spoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zodpovedná osoba: Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK
1Trnavská župa0,5 b.áno Mechanizmus: 1. opsc@trnava-vuc.sk
2. vo vestibule úradu je počítač výhradne určený na tento účel
Zodpovedná osoba: Ing. Kvetoslava Tibenská, hlavný kontrolór
1Žilinská župa0,5 b.áno Smernica ŽSK č. 107/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.)
viď link osoba: hlavný kontrolór ŽSK
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte