IX.5. Existuje v rámci úradu VÚC mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký?

 
Názov
IX.5
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno "máme zriadenú mailovú schránku Pýtajte sa predsedu, kde občania informujú ( môžu aj anonymne) aj o správaní zamestnancov. Táto možnosť bola realizovaná aj prostredníctvom počítača poskytnutého Ministerstvom vnútra SR za účelom boja proti korupcii. Pre technické problémy bol však počítač zrušený, pričom nesplnil účel pre ktorý bol inštalovaný, pretože nebolo ani jedno oznámenie o korupcii, príp. korupčnom správaní."

Mechanizmus: "počítač slúžiaci na oznamovanie/hlásenie korupcie, umiestnený vo vestibule sídla BBSK, dostupný verejnosti a ktorejkoľvek osobe, prostredníctvom ktorého bolo možné nahlasovať zistenú korupciu";

Zodpovedná osoba: BBSK v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR
1Bratislavská županie "Podnety sa obvykle posielajú na mail predsedu alebo riaditeľa úradu, špeciálny mail máme na podnety týkajúce sa drog : bojprotidrogam@region-bsk.sk, ktoré vyhodnocujeme alebo posielame na PZ SR"
1Košická županie
1Nitrianska župaáno Na intranetovom portáli je vytvorená anonymná výveska s názvom „Hlásnik“;

Zodpovedná osoba: T. Furda (vedúci odboru informatiky a info systémov)
1Prešovská župaáno "pri vrátnici je počítač, kde môžu občania priamo zaslať na Úrad vlády, sekcia kontroly a boja proti korupcii vyplnený formulár, ktorý je k dispozícii na stránke Úradu vlády, kde je aj zodpovedná osoba, ktorá to rieši."
1Trenčianska župaáno "Úrad vlády, sekcia kontroly a boja proti korupcii zrealizoval v r. 2009 projekt „Boj proti korupcii – miesta prvého kontaktu na vybraných orgánoch štátnej správy“ do ktorého sa zapojil TSK. V rámci tohto projektu je vo vstupných priestoroch TSK umiestnený informačný terminál (PC MSI NetOn ) prístupný pre verejnosť s online informáciami v oblasti boja proti korupcii.

Zodpovedná osoba: Bc. Zuzana Sekerášová
1Trnavská župaáno "Vo vstupnej hale Úradu TTSK sa nachádza na stene počítač, ktorý je priamo spojený s Úradom boja proti korupcii. Anonymne sa dá vyplniť formulár a podať hlásenie o nekalých praktikách.

Zodpovedná osoba: Oddelenie informatiky ÚTTSK"
1Žilinská župaáno "1.) V priestoroch Úradu VÚC je zriadená schránka pre nahlasovanie pripomienok, nápadov a sťažností;

Zodpovedná osoba: Žureková Ivana, RNDr.

2.) Úradom Vlády bol zriadený počítač s pripojením na internet kde sa dá nahlásiť korupcia, stránka: viď link

Zodpovedný : Úrad Vlády.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte