Sabinov

Pridať do porovnania
Známka
D
Celkové hodnotenie
30 %
Pozícia
84.
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
13 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
30 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
27 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
10 %
V. Rozpočet
 
 
56 %
VI. Dotácie a granty
 
 
43 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
49 %
VIII. Personálna politika
 
 
40 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
4 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
90 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
17 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Sabinov
 Známka
D
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
 Celkové hodnotenie
30 %
 Pozícia
84.
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
  I.
Prístup k informáciám
13 %
  II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
30 %
  III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
27 %
  IV.
Predaj a prenájom majetku
10 %
  V.
Rozpočet
56 %
  VI.
Dotácie a granty
43 %
  VII.
Byty a sociálne zariadenia
49 %
  VIII.
Personálna politika
40 %
  IX.
Etika a konflikt záujmov
4 %
  X.
Územné plánovanie a stavebný úrad
90 %
  XI.
Obecné podniky a investície
17 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte