V.3 Má VÚC prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?

 
Názov
V.3
 
1Bratislavská župa0,5 b.áno VZN 5/2020
1Košická župa0,5 b.áno štatút dotačnej komisie upravuje povinnosti členov aj čo sa týka konfliktu záujmu; viď link
1Trenčianska župa0,5 b.áno konflikt záujmov riešia predmetné VZN
viď link
viď link
viď link
viď link
4Žilinská župa0,25 b.čiastočne VZN 63/2019 rieši konflikt záujmu v prípade členov odbornej komisie
Priemer0,22 b.
5Banskobystrická župa0 b.nie uvedené VZN konflikt záujmov neriešia
5Nitrianska župa0 b.nie platné VZN o prideľovaní dotácií neobsahujú úpravu konfliktu záujmov
5Prešovská župa0 b.nie členovia komisie podpisujú čestné vyhlásenie o nezaujatosti
5Trnavská župa0 b.nie odpoveď v dotazníku: "Etický kódex"
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte