V.3. Má VÚC prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?

 
Názov
V.3
 
1Bratislavská župa0,5 b.áno odpoveď: "každý rok vypracované usmernenie pre hodnotiteľov" , aj vo VZN sa konflikt záujmov spomína
1Trenčianska župa0,5 b.áno
konflikt záujmov riešia predmetné VZN viď link viď link viď link
3Nitrianska župa0,25 b.čiastočne len v niektorých prípadoch VZN 2/2019; VZN 2/2017 a Programový manuál Nástroja 1
3Žilinská župa0,25 b.čiastočne VZN 63/2019 rieši konflikt záujmu v prípade členov odbornej komisie.
Priemer0,19 b.
5Banskobystrická župa0 b.nie uvedené VZN konflikt záujmov neriešia
5Košická župa0 b.nie
5Prešovská župa0 b.nie odpoveď: "Pripravuje sa"
5Trnavská župa0 b.nie odpoveď: "Etický kódex"
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte