V.3. Má samospráva prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?

 
Názov
V.3
 
1Bratislavská župa0,5 b.áno Konflikt záujmov upresňuje § 7, ods. 11 VZN BSK č. 2 2016 viď link
1Trenčianska župa0,5 b.áno
konflikt záujmov riešia predmetné VZN viď link ; viď link
3Košická župa0,25 b.čiastočne KSK rieši konflikt záujmov vo VZN pre program Terra Incognita viď link
3Nitrianska župa0,25 b.čiastočne Konflikt záujmov je okrajovo riešený v predmetných VZN
Priemer0,19 b.
5Banskobystrická župa0 b.nie
5Prešovská župa0 b.nie
5Trnavská župa0 b.nie
5Žilinská župa0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte