IV.1. Ako často použil Úrad VÚC elektronické aukcie ako formu OVS pri predajoch a nájmoch majetku od januára 2018 do konca roka 2019?

 
Názov
IV.1
 
1Bratislavská župa2 b.aspoň raz 2 krát (100 %)
1Trenčianska župa2 b.aspoň raz 2 krát
Priemer0,5 b.
3Banskobystrická župa0 b.0 V roku 2018 a 2019 boli vyhlásené len tie OVS pri ktorých Zastupiteľstvo BBSK schválilo podmienky bez uskutočnenia elektronickej aukcie.
3Košická župa0 b.0 veľmi nízky počet záujemcov
3Nitrianska župa0 b.0 OVS dodané ponuky vyhodnocujú poslanci zo všetkých klubov
3Prešovská župa0 b.0 Odpoveď: Nie sú v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
3Trnavská župa0 b.0 TTSK uviedol, že predaje sa týkali pozemkov pod komunikáciami a vysporiadania s obcami
3Žilinská župa0 b.0 Odpoveď: "použili by e-aukciu, aby sa v termíne dostali aspoň dve ponuky"
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte