IV.1. Ako často použil Úrad VÚC elektronické aukcie ako formu OVS pri predajoch a nájmoch majetku od januára 2018 do konca roka 2019?

 
Názov
IV.1
 
Priemer0,5 b.
1Banskobystrická župa0 b.0 V roku 2018 a 2019 boli vyhlásené len tie OVS pri ktorých Zastupiteľstvo BBSK schválilo podmienky bez uskutočnenia elektronickej aukcie.
1Bratislavská župa2 b.aspoň raz 2 krát (100 %)
1Košická župa0 b.0 veľmi nízky počet záujemcov
1Nitrianska župa0 b.0 OVS dodané ponuky vyhodnocujú poslanci zo všetkých klubov
1Prešovská župa0 b.0 Odpoveď: Nie sú v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
1Trenčianska župa2 b.aspoň raz 2 krát
1Trnavská župa0 b.0 TTSK uviedol, že predaje sa týkali pozemkov pod komunikáciami a vysporiadania s obcami
1Žilinská župa0 b.0 Odpoveď: "použili by e-aukciu, aby sa v termíne dostali aspoň dve ponuky"
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte