IV.1. Ako často použil Úrad VÚC elektronické aukcie ako formu OVS pri predajoch a nájmoch majetku od januára 2018 do konca roka 2019?

 
Názov
IV.1
 
1Banskobystrická župa0 b.0 V roku 2018 a 2019 boli vyhlásené len tie OVS pri ktorých Zastupiteľstvo BBSK schválilo podmienky bez uskutočnenia elektronickej aukcie.
1Košická župa0 b.0 veľmi nízky počet záujemcov
1Nitrianska župa0 b.0 OVS dodané ponuky vyhodnocujú poslanci zo všetkých klubov
1Prešovská župa0 b.0 Odpoveď: Nie sú v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
1Trnavská župa0 b.0 TTSK uviedol, že predaje sa týkali pozemkov pod komunikáciami a vysporiadania s obcami
1Žilinská župa0 b.0 Odpoveď: "použili by e-aukciu, aby sa v termíne dostali aspoň dve ponuky"
Priemer0,5 b.
7Bratislavská župa2 b.aspoň raz 2 krát (100 %)
7Trenčianska župa2 b.aspoň raz 2 krát
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte