II.1. Má samospráva prijatý dokument, ktorý umožňuje prístup verejnosti na zasadnutia komisií bez nutnosti predchádzajúceho schvaľovania ich členmi?

 
Názov
II.1
 
Priemer0,75 b.
1Banskobystrická župa3 b.áno Rokovací poriadok komisií ZBBSK
1Bratislavská župa0 b.nie
1Košická župa0 b.nie V zmysle Vzorového rokovacieho poriadku komisií sú komisie zložené z poslancov zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Rokovanie komisie je neverejné, ak komisia nerozhodne inak.
viď link

Pozvánky a zápisnice z komisií sú uverejnené pri príslušnej komisii
viď link

Materiály na komisie sú uverejnené priebežne po kliknutí na príslušné pripravované zasadnutie zastupiteľstva:
viď link
1Nitrianska župa0 b.nie
1Prešovská župa0 b.nie
1Trenčianska župa0 b.nie
1Trnavská župa0 b.nie odpoveď samosprávy: áno, Rokovací poriadok Zastupiteľstva TTSK, čl. XIV KOMISIE ZASTUPITEĽSTVA
Čl. XIV ods.2. „...Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.“
viď link
1Žilinská župa3 b.áno Čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte