II.1. Má samospráva prijatý dokument, ktorý umožňuje prístup verejnosti na zasadnutia komisií bez nutnosti predchádzajúceho schvaľovania ich členmi?

 
Názov
II.1
 
1Banskobystrická župa3 b.áno Rokovací poriadok komisií ZBBSK
1Žilinská župa3 b.áno Čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva viď link
Priemer0,75 b.
3Bratislavská župa0 b.nie
3Košická župa0 b.nie V zmysle Vzorového rokovacieho poriadku komisií sú komisie zložené z poslancov zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Rokovanie komisie je neverejné, ak komisia nerozhodne inak.
viď link

Pozvánky a zápisnice z komisií sú uverejnené pri príslušnej komisii
viď link

Materiály na komisie sú uverejnené priebežne po kliknutí na príslušné pripravované zasadnutie zastupiteľstva:
viď link
3Nitrianska župa0 b.nie
3Prešovská župa0 b.nie
3Trenčianska župa0 b.nie
3Trnavská župa0 b.nie odpoveď samosprávy: áno, Rokovací poriadok Zastupiteľstva TTSK, čl. XIV KOMISIE ZASTUPITEĽSTVA
Čl. XIV ods.2. „...Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.“
viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte