III.11. Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

 
Názov
III.11
 
1Banskobystrická župa0 b.nie odpoveď: "Postupujeme v súlade s § 9 zák. 302/2001 Z.z.."
1Bratislavská župa0 b.nie BSK začal uplatňovať rovnaký postup pri zmenách rozpočtu od 1.1.2020 (zmeny v sekcii Finančné dokumenty)
1Košická župa0 b.nie
1Nitrianska župa0 b.nie riadia sa zákonom
1Prešovská župa0 b.nie Odpoveď: Rešpektujeme pripomienky komisií a Rady PSK, ktoré zapracúvajú do zmien rozpočtu - na schválenie zastupiteľstvu
1Trnavská župa0 b.nie zmeny rozpočtu sú zverejňované ako štandardný materiál na zastupiteľstvo 10 dní vopred
1Žilinská župa0 b.nie lehoty na zverejnenie a pripomienkovanie verejnosti sú rovnaké ako pri návrhu , okrem zmien v kompetencii župana
Priemer0,25 b.
8Trenčianska župa2 b.áno Smernica TSK č. 2/2018 "Pravidlá rozpočtového procesu" stanovuje povinnú 15-dňovú lehotu na zverejnenie úprav rozpočtu -
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte