V.2. Zverejňuje VÚC výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na internete a rovnako aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami?

 
Názov
V.2
 
Priemer0,75 b.
1Banskobystrická župa0 b.nie Predkladanie žiadostí sa riadi platným VZN
1Bratislavská župa0 b.nie iba vo VZN BSK č. 6/2012
1Košická župa2 b.ánoviď link č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov sa neriadi systémom výziev
1Nitrianska župa1 b.čiastočne chýbajú váhy viď link (na pravej lište web sídla NSK zverejňuje všetky aktuálne výzvy na dotácie)
1Prešovská župa1 b.čiastočne chýbajú kritéria a váhy viď link
1Trenčianska župa1 b.čiastočne chýba váha kritérií viď link
1Trnavská župa1 b.čiastočne chýba váha kritérií
1Žilinská župa0 b.nie iba VZN, odpoveď samosprávy: viď link
Dodatok 1 k VZN 4/2004:
viď link
Dodatok 2 k VZN 4/2004:
viď link
Dodatok 3 k VZN 4/2004:
viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte