V.2. Zverejňuje VÚC výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na internete a rovnako aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami?

 
Názov
V.2
 
1Košická župa2 b.ánoviď link č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov sa neriadi systémom výziev
2Nitrianska župa1 b.čiastočne chýbajú váhy viď link (na pravej lište web sídla NSK zverejňuje všetky aktuálne výzvy na dotácie)
2Prešovská župa1 b.čiastočne chýbajú kritéria a váhy viď link
2Trenčianska župa1 b.čiastočne chýba váha kritérií viď link
2Trnavská župa1 b.čiastočne chýba váha kritérií
Priemer0,75 b.
6Banskobystrická župa0 b.nie Predkladanie žiadostí sa riadi platným VZN
6Bratislavská župa0 b.nie iba vo VZN BSK č. 6/2012
6Žilinská župa0 b.nie iba VZN, odpoveď samosprávy: viď link
Dodatok 1 k VZN 4/2004:
viď link
Dodatok 2 k VZN 4/2004:
viď link
Dodatok 3 k VZN 4/2004:
viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte