III.6. V prípade že áno, predmet uzatvorených zmlúv s dodávateľmi od januára 2010 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov bol:

 
Názov
III.6
 
Priemer
1Banskobystrická župa1. dodávka vody /Obchodná zmluva č. 212201920 (VEOLIA) - o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou/, je to jediný dodávateľ; 2. poskytovanie služieb týk. sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /Zmluva o vykonávaní služieb BOZP a OPP/ , je uzavretá na dobu neurčitú
1Bratislavská župa
1Košická župaPredmet týchto zmlúv: Aktivácia technologického zariadenia, prenos a spracovanie signálu určeného k lokalizácii odcudzených motorových vozidiel, zavedenie údajov do databázy, poskytnutie dispečerských služieb a vyhľadávanie odcudzených motorových vozidiel v spolupráci s PZ SR a inými zmluvnými partnermi poskytovateľa, ako aj vykonania zmien v databáze (SECAR)
1Nitrianska župa
1Prešovská župa
1Trenčianska župa
1Trnavská župa
1Žilinská župa
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte