VI.1. Môže sa verejnosť zúčastniť všetkých zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie ?

 
Názov
VI.1
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno
1Bratislavská županie VÚC BA: "viď VZN BSK č. 8/2005 uverenené na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja (www.region-bsk.sk )"
1Košická župaáno
1Nitrianska županie
1Prešovská župaáno ak sa jedná o dotácie, ktorých rozdelenie je v kompetencii Zastupiteľstva PSK je ich prerokovanie na zasadnutí Zastupiteľstva PSK verejne prístupné
1Trenčianska županie
1Trnavská županie
1Žilinská župaáno
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte